ضجنان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افضَجنان مکانی در راه مدینه به مکه می‌باشد.


منظور از ضجنان

[ویرایش]

ضجنان، نام کوهی در راه مکه از مدینه است که درّه متصل به آن کوه نیز به این نام نامیده می‌شود.
[۱] النهایة (ابن اثیر)، واژه «ضجن».

برخی گفته‌اند: خداوند در این مکان قوم لوط را کیفر کرده است. در برخی روایات آمده است این منطقه دره‌ای از دره‌های دوزخ است و خداوند برخی منافقان را در این مکان عذاب می‌کند.

کاربرد فقهی

[ویرایش]

از آن به مناسبت در باب صلات نام برده‌اند.

بیان حکم فقهی ضجنان

[ویرایش]

از مکان‌هایی که نماز گزاردن در آن‌جا کراهت دارد، ضجنان است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. النهایة (ابن اثیر)، واژه «ضجن».
۲. لسان العرب، واژه «ضجن».    
۳. المقنع، ص۷۸.    
۴. جواهر الکلام، ج۸، ص۳۴۹.    
۵. جواهر الکلام، ج۸، ص۳۵۰.    
۶. الحدائق الناضرة، ج۷، ص۲۱۵.    
۷. الإقتصاد، ص۲۵۸.    
۸. جواهر الکلام، ج۸، ص۳۴۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، زیر نظر آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۵، ص۱۳۶، برگرفته از مقاله«ضجنان».    جعبه ابزار