ضمان مسمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افضمان به عوض در عقود معاوضی را ضمان مسمّی (ضمان معاوضی) گویند.


تعریف اصطلاحی

[ویرایش]

ضمان مسمّی در برابر ضمان غرامت، عبارت است از ضمان هر یک از دو عوض به مقابل آن در معاملات معاوضی، همچون بیع که در آن، ضمان مبیع (کالا) به ثمن (بهای کالا) و ضمان ثمن به مبیع است.

تفاوت با ضمان غرامت

[ویرایش]

در ضمان مسمی، هر یک از دو عوض معلوم و مشخص است؛ بر خلاف ضمان غرامت یا واقعی که ضمان به مثل یا قیمت واقعی آن‌چه تلف شده است، می‌باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حاشیة کتاب المکاسب (اصفهانی)، ج۱، ص۲۰۸-۲۰۷.    
۲. القواعد الفقهیة (بجنوردی)، ج۵، ص۲۶۸.    
۳. القواعد الفقهیة (بجنوردی)، ج۷، ص۱۱۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، زیر نظر آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۵، ص۱۶۹، برگرفته از مقاله «ضمان مسمی».    جعبه ابزار