ضم امین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افضمیمه کردن فردی امین از سوی حاکم شرع به ولیّ، قیّم و مانند آن را ضَمّ امین گویند.


تعریف اصطلاحی

[ویرایش]

در برخی موارد که ولیّ، قیّم و متولی یا ناظر وقف توان انجام دادن و پیگیری امور مولّی علیهم را ندارند یا فسق و خیانتی از آنان دیده شود، حاکم فردی امین را برای مساعدت و یا نظارت بر کارهای آنان تعیین می‌کند. از این اقدام حاکم در اصطلاح به «ضَمّ امین» تعبیر می‌شود.
[۴] وسیلة النجاة، ص۵۶۶.
[۵] حقوق مدنی، امامی، ج۵، ص۲۲۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. المبسوط، ج۸، ص۹۶.    
۲. الوسیلة، ص۳۷۱.    
۳. تحریر الاحکام، ج۳، ص۳۷۹.    
۴. وسیلة النجاة، ص۵۶۶.
۵. حقوق مدنی، امامی، ج۵، ص۲۲۰.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، زیر نظر آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۵، ص۱۴۹، برگرفته از مقاله «ضَمّ امین».    جعبه ابزار