طغیان خام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطغيان،به سركشى اطلاق می‌شود.
از احكام آن در باب‌هاى صلات، جهاد و نكاح سخن گفته‌اند.
به گفته برخى، قضاى نماز و روزه‌هايى را كه پدر از روى طغيان بر خدا ترك كرده است، پس از فوت او بر پسر بزرگ‌تر واجب نيست.[۱]    
كسانى كه در برابر امام معصوم عليه السّلام سركشى كرده و بيعت خود را با او شكسته‌اند، باغى به شمار رفته و جهاد با آنان با شرايطى واجب است.
با آشكار شدن نشانه‌هاى طغيان و سركشى در رفتار، اخلاق و گفتار زوجه در برابر زوج، مانند آنكه با درشتى با او سخن بگويد، با آنكه پيش از آن با نرمى سخن مى‌گفت، يا در برابرش اخم كند و چهره در هم كشد، با آنكه پيش از آن چنين نبود، شوهر ابتدا او را نصحيت مى‌كند و در صورت عدم تأثير مى‌تواند از همخوابى با او خوددارى كند و چنانچه اين هم مؤثر واقع نشد، در حدّى كه موجب رجوع وى و تغيير در اخلاق و رفتار او گردد مى‌تواند ـ بدون ايجاد جراحت يا كبودى ـ او را بزند.[۲]    
فهرست منابع:
[۳]     العروة الوثقى، ج۳، ص۹۹ ؛ كلمة التقوى، ج۲، ص۸۵
[۴]     وسيلة النجاة، ص۷۵۵ ؛ مهذب الاحكام، ج۲۵، ص۲۲۰ ـ ۲۲۱ .جعبه ابزار