ظاهر سلیمان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسلیمان بن محمد بن علی بن ابراهیم بن حمود بن ظاهر بن زین الدین عاملی نبطی نویسنده کتاب معجم قری جبل عامل می باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

«سلیمان بن محمد بن علی بن ابراهیم بن حمود بن ظاهر بن زین الدین عاملی نبطی»، شاعر، ادیب، نویسنده و محقق شیعی لبنانی، در سال ۱۲۹۰ ق ۱۸۷۳ م، در روستای نبطیه، از قرای جبل عامل، متولد شد. در سن ده سالگی، قرآن مجید و خط و املاء را آموخت.

آموزش علم نحو

[ویرایش]

پدر شیخ سلیمان از دوست خود سید محمد نور الدین موسوی که در روستای نبطیه سکونت داشت، خواهش کرد که مقداری از وقت خود را برای آموزش مقدمات علم نحو به فرزند وی اختصاص دهد. سید مذکور هم به خواسته وی جواب مثبت داد. ازاین رو، شیخ سلیمان هر روز برای یادگیری برخی متون در علم نحو به نزد وی می‌رفت؛ تا اینکه توانست به مدرسه علامه سید حسن آل ابراهیم الحسینی در روستای نمیریه که هفت میل از نبطیه فاصله داشت، وارد شود.

ادامه تحصیلات

[ویرایش]

سلیمان ظاهرا ظرف چند ماه در این مدرسه به فراگیری دانش‌های نحو و صرف پرداخت و پس از آنکه بنا به عللی مدرسه مذکور به حالت تعطیل درآمد، به روستای خود، نبطیه بازگشت و در محضر استاد نخست خود، سید محمد نور الدین موسوی به ادامه تحصیل پرداخت.
در سال ۱۳۰۳ ق، به آموختن برخی علوم مربوط به ادبیات عرب و بخشی از رسائل ابن سینا و مقداری از الهیات و علم کلام در محضر استاد خود سید محمد آل ابراهیم که به دعوت اهالی نبطیه به این روستا دعوت شده بود، پرداخت. در همان روزگار، آوازه مدرسه «بنت جبیل» در بخش جنوبی جبل عامل که به دست شیخ موسی شراره بنا گردیده بود، در همه جا پیچیده بود. شیخ سلیمان برای تحصیل، چند ماهی در این مدرسه ساکن شد.

تعلم نزد استاد نجف دیده

[ویرایش]

در سال ۱۳۰۶ تا سال ۱۳۰۹ ق، در مدرسه نبطیه فوقا، از محضر شیخ جواد آل سبتی که به دعوت اهالی این روستا، از نجف اشرف بدانجا قدم گذارده و مدرسه‌ای در آنجا تاسیس کرده بود، برخی شروح شمسیه قطب رازی و شرح تلخیص سعد تفتازانی در علم معانی و بیان را فراگرفت. وی همچنین به فراگیری علم اصول و فقه در این مدرسه پرداخت.

سایر فعالیت ها و وفات

[ویرایش]

شیخ سلیمان علاوه بر فعالیت‌های علمی به فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی نیز می‌پرداخت. وی مدت زمانی کوتاه، به عنوان قاضی تحقیق در صیدا منصوب گشت و مدتی نیز به عنوان مستشار در دادگاه بدوی کسروان، به انجام وظیفه پرداخت. مدتی هم به عنوان عضو مجامع خیریه به فعالیت پرداخت. سلیمان همچنین مسافرت‌هایی به عراق، سوریه، فلسطین و ایران داشته است. وی، سرانجام در سال ۱۳۸۰ ق، درگذشت.

آثار

[ویرایش]

۱. تاریخ قلعة الشقیف؛
۲. معجم قری جبل عامل؛
۳. الذخیرة؛
۴. الفلسطینیات؛
۵. تاریخ الشیعة السیاسی؛
۶. الرحلة الایرانیة؛
۷. الالهیات؛
۸. نقض مذهب داروین؛
و...


منبع

[ویرایش]

نرم افزار جغرافیای جهان اسلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار