عبدالحمید بن ابی‌العلاء سمین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالحمید بن ابی‌العلاء ازدی کوفی سمین خفاف، از اصحاب و راویان امام صادق (علیه‌السّلام) و از محدثان شیعه در عصر آن حضرت بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عبدالحمید بن ابی‌العلاء بن عبدالملک ازدی کوفی سمین خفاف، در برخی منابع عبدالحمید بن عبدالملک آمده است و ابوالعلاء را کنیه عبدالملک دانسته‌اند. او اهل کوفه و از اصحاب امام صادق (علیه‌السّلام) بود و از آن امام و همچنین از جابر جعفی روایت نقل کرده است.
سمین از راویان امامیه و موثق و مورد اعتماد بوده و افرادی چون محمد بن ابی‌عمیر و صفوان بن یحیی از او روایت کرده‌اند.
او دارای کتاب الحدیث بوده است. وی به دستور منصور عباسی (خلافت ۱۳۶-۱۵۸ هـ) دستگیر و زندانی گردید و امام صادق (علیه‌السّلام) پیشاپیش، خبر آزادی او را در عصر روز عرفه داد.
[۱۱] مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۲، ص۱۳۵.


مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۱۳] اعلمی‌ حا‌ئری، محمدحسین‌، دائرة المعارف الشیعیة العامه، ج۱۲، ص۹۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. برقی، احمد بن محمد، رجال البرقی، ص۲۴.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص۲۳۵.    
۳. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۶، ص۶۳.    
۴. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۲۴۶.    
۵. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال، ص۲۰۷.    
۶. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال، ص۱۹۲.    
۷. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۲۴۶.    
۸. قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۴، ص۶۷.    
۹. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۴۳۹.    
۱۰. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۶، ص۳۴۲.    
۱۱. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۲، ص۱۳۵.
۱۲. ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص۱۲۷.    
۱۳. اعلمی‌ حا‌ئری، محمدحسین‌، دائرة المعارف الشیعیة العامه، ج۱۲، ص۹۰.


منبع

[ویرایش]

• پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۴۳۱، برگرفته از مقاله «عبدالحمید بن ابی‌العلاء سمین».جعبه ابزار