غنیمت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افغنیمت به معنی فیی‌ء و مالی است که عاید شخص می‏شود.
[۱] لسان العرب، مادّه غنم.معنای اصطلاحی غنیمت

[ویرایش]

در اصطلاح غنیمت عبارت است از چیزی که مسلمانان در میدان کارزار با جنگ و پیروزی به دست آورده‏اند. لیکن به اموالی که از راه اختلاس و غارت به چنگ آمده غنیمت گفته نمی‏شود.
[۲] الاقناع، ج۲۰، ص۲۲.


غنیمت در باب خمس

[ویرایش]

در باب خمس، غنیمت به شرح زیر تعریف شده است: فایده‏ای که به دست آید، خواه بر اثر به کار بردن مالی باشد، مانند آنکه آن را در تجارت به کار می‏رود و سودی عایدش می‏گردد، و یا اینکه به علت داشتن حرفه و صنعتی باشد و مانند اینها
[۳] شرایع الاسلام، ج۱، ص۱۷۹- ۱۸۰.
پس از جداکردن مخارج اولیّه از قبیل رضخ، جعایل، فضایل، نفل و مخارج تقسیم و نگهداری، خمس آن جدا شده و بقیه اگر اموال منقول باشد، بین رزمندگان تقسیم می‏شود. و اگر اموال غیر منقول باشد مانند زمین و...، تحت نظارت امام قرار گرفته و در مصالح عموم مسلمانان مصرف می‏شود.
[۵] ینابیع الفقهیه، کتاب الجهاد، ص۲۱۰.
[۶] ینابیع الفقهیه، کتاب الجهاد، ص۱۵۹.
[۷] ینابیع الفقهیه، کتاب الجهاد، ص۱۹۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. لسان العرب، مادّه غنم.
۲. الاقناع، ج۲۰، ص۲۲.
۳. شرایع الاسلام، ج۱، ص۱۷۹- ۱۸۰.
۴. تذکرة الفقها، ج۱، ص۴۱۹.    
۵. ینابیع الفقهیه، کتاب الجهاد، ص۲۱۰.
۶. ینابیع الفقهیه، کتاب الجهاد، ص۱۵۹.
۷. ینابیع الفقهیه، کتاب الجهاد، ص۱۹۴.


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان، پژوهشکده تحقیقات اسلامی، اصطلاحات نظامی در فقه اسلامی، ص۹۷.جعبه ابزار