فعل نبی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه فعل صادر شده از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم در مقام تشریع «فعل نبی» (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) اطلاق شده و از اقسام سنّت می باشد.


تعریف

[ویرایش]

فعل نبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم، مقابل قول نبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و از اقسام سنت نبوی بوده و عبارت است از فعلی که از رسول گرامی اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم، در مقام تشریع صادر شده است.

نظرات مختلف

[ویرایش]

میان علما اختلاف است که آیا فعل رسول گرامی اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم به تنهایی (و به دور از هر گونه قرینه‌ای) بر حکمی در حق مسلمین دلالت می‌کند یا نه.

دیدگاه ها

[ویرایش]

در این باره چهار دیدگاه وجود دارد:
۱. فعل آن حضرت بر وجوب دلالت می‌کند؛
۲. فعل آن حضرت بر استحباب دلالت می‌کند؛
۳. فعل آن حضرت بر اباحه دلالت می‌کند؛
۴. فعل آن حضرت بر چیزی دلالت نمی‌کند و باید توقف کرد، مگر این که قرینه‌ای بر یکی از احکام وجود داشته باشد.
صاحبان هر یک از این اقوال، برای ادعای خود دلایلی ارایه نموده‌اند که در جای خود بیان شده است.

دلالت ترک فعل

[ویرایش]

در مواردی که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم از ارتکاب برخی اعمال خودداری نموده است، این ترک فعل، دست کم بر کراهت آن عمل دلالت می‌کند.
[۱] بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۶۸.
[۲] فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۳، ص۲۲۹.
[۳] محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۳، ص۱۲۲-۱۲۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۶۸.
۲. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۳، ص۲۲۹.
۳. محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۳، ص۱۲۲-۱۲۱.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «فعل نبی».جعبه ابزار