قلعه‌های بنی نضیر (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبنی نضیر، دژهای محکم و قلعه‌های مستحکمی داشتند، که مایه اطمینان آنان به شکست ناپذیری خویش بود.


قلعه‌های محکم بنی نضیر

[ویرایش]


← برخورداری از قلعه ها


بنی نضیر، دارای قلعه‌های مستحکم بودند.
هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتـب... وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله... «او کسی است که کافران اهل کتاب را در نخستین برخورد (با مسلمانان) از خانه هایشان بیرون راند! گمان نمی‌ کردید آنان خارج شوند، و خودشان نیز گمان می‌ کردند که دژهای محکمشان آنها را از عذاب الهی مانع می‌ شود اما خداوند از آنجا که گمان نمی‌ کردند به سراغشان آمد و در دلهایشان ترس و وحشت افکند، بگونه ‌ای که خانه ‌های خود را با دست خویش و با دست مؤمنان ویران می‌ کردند پس عبرت بگیرید‌ای صاحبان چشم

←← برخورداری از امکانات وسیع


آنها چنان مغرور و از خود راضی بودند که تکیه گاهشان دژهای نیرومند و قدرت ظاهریشان بود، این تعبیر آیه نشان می‌ دهد که یهود بنی نضیر در مدینه از امکانات وسیع و تجهیزات فراوانی بهره مند بودند، به گونه ‌ای که نه خودشان باور می‌ کردند به این آسانی مغلوب شوند و نه دیگران، ولی از آنجا که خدا می‌ خواست به همه روشن سازد که چیزی در برابر اراده او قدرت مقاومت ندارد حتی بدون آنکه جنگی رخ دهد آنها را از آن سرزمین بیرون راند!

← مایه اطمینان


دژهای محکم یهود بنی نضیر، مایه اطمینان آنان به شکست ناپذیری خویش بود.
هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتـب من دیـرهم لاول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتـیهم الله من حیث لم یحتسبوا... «او کسی است که کافران اهل کتاب را در نخستین برخورد (با مسلمانان) از خانه هایشان بیرون راند! گمان نمی‌ کردید آنان خارج شوند، و خودشان نیز گمان می‌ کردند که دژهای محکمشان آنها را از عذاب الهی مانع می‌ شود اما خداوند از آنجا که گمان نمی‌ کردند به سراغشان آمد و در دلهایشان ترس و وحشت افکند، بگونه ‌ای که خانه ‌های خود را با دست خویش و با دست مؤمنان ویران می‌ کردند پس عبرت بگیرید‌ای صاحبان چشم!»

←← قبیله قوت و شدت


هیچ احتمال نمی‌ دادید که دست از وطن خود کشیده بیرون روند، چون شما از این قبیله قوت و شدت و نیرومندی سابقه داشتید. " و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله" خود آنها هم هرگز چنین احتمالی نمی‌ دادند، آنها پیش خود فکر می‌ کردند قلعه ‌های محکمشان نمی‌ گذارد خدا آسیبشان برساند، و ما دام که در آن قلعه ‌ها متحصن هستند، مسلمانان بر آنان غلبه نمی‌ یابند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حشر/سوره۵۹، آیه۲.    
۲. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج۲۳، ص، ۴۸۹.    
۳. حشر/سوره۵۹، آیه۲.    
۴. ترجمه المیزان، علامه طباطبایی، ج۱۹، ص، ۳۴۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «قلعه‌های بنی نضیر».    جعبه ابزار