قلمرو بخل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افگستره بخل به موارد اطلاق بخل گفته می‌شود.


موارد شمول بخل

[ویرایش]

۱. بخیل کسی است که مالی را به ناروا به دست آورد و آن را بی جا خرج کند.
[۱] مجلسی، بحارالانوار، ج۷۳، ص۳۰۵.

۲. بخیل کسی است که از پرداخت زکات واجب مال خود سرباز می‌زند و از بخشش به قوم و خویشان خود دریغ می‌ورزد.
۳. بخیل کسی است که از سلام کردن بخل می‌ورزد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجلسی، بحارالانوار، ج۷۳، ص۳۰۵.
۲. صدوق، معانی الاخبار، ص۲۴۵.    
۳. صدوق، معانی الاخبار، ص۲۴۶.    


منبع

[ویرایش]

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، سایت بلاغ، برگرفته از مقاله«بخل».جعبه ابزار