قیاس طرد (عام) خام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقیاس طرد (عام) به سرایت دادن حکم اصل به فرع از طریق «جامع» موجود بین آن دو می‌گویند.


توضیح

[ویرایش]

قیاس طرد (عام)، که مقابل قیاس عکس می‌باشد، از همان قیاس متعارف است، خواه منصوص العلة باشد و خواه مستنبط العلة ؛ به بیان دیگر، قیاسی است که از راه وجود جامع در فرع و اصل حکم اصل به فرع سرایت داده می‌شود؛ به خلاف قیاس عکس که به دلیل فقدان جامع بین اصل و فرع، نقیض حکم اصل در فرع جاری می‌گردد.
[۲] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، ج۲، ص۵۰۴.
[۳] جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، ص۲۶۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجاهد، محمد بن علی، مفاتیح الاصول، ص۶۵۹.    
۲. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، ج۲، ص۵۰۴.
۳. جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، ص۲۶۷.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «قیاس طرد (عام)».جعبه ابزار