لطایف سبعه انسان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افروح انسان حاوی مراتب وجودی، سعه تکوینی و کتب الهی است. این مراتب روحانی را‌ ‌ «لطایف سبعه» گویند‌.


تعریف

[ویرایش]

‌انسان، کتاب جامع الهی و نسخه عالم کبیر است. جمیع تجلیات وجودی و تمام‌ ‌ظهورات عالم فرق و جمع، در انسان به منصه ظهور رسیده است و او «اُمّ الکتاب» نام دارد. ‌ ‌روح انسان حاوی مراتب وجودی، سعه تکوینی و کتب الهی است. این مراتب روحانی را‌ ‌ «لطایف سبعه» گویند‌.
[۱] قیصری، داود، ‌شرح فصوص الحکم‌، مقدمه، ص۲۸.
[۲] خمینی، سید روح الله، ‌مصباح الهدایة الی الخلافة والولایه‌، ص۱۳۸.
‌ که عبارتند از: ‌

بیان لطایف

[ویرایش]

‌لطیفه طبع، که به آن کتاب مستور و رقّ منشور اطلاق می‌شود؛ ‌
‌لطیفه نفس، که به آن نور و کتاب محو و اثبات یا لوح محو و اثبات اطلاق می‌شود؛ ‌
‌لطیفه قلب یا کتاب لوح محفوظ؛ ‌
‌لطیفه روح یا جبروت انسانی، قلم اعلی، عقل اول و اُمّ الکتاب؛ ‌
‌لطیفه سرّ یا مقام لاهوت، حضرت واحدیه انسانی و برزخیت کبری؛ ‌
‌لطیفه خفیّ یا حضرت احدیه انسانی یا مقام او ادنی؛ ‌
‌لطیفه اخفائیه یا مقام غیب الغیوب یا مرتبه غیب خفیّ انسانی. ‌ ‌
‌انا القرآن و السبع المثانی‌ ‌ ‌و روح الروح لاروح الاوانی‌ •••••• ‌فؤادی عند مشهودی مقیم‌ ‌لشاهده و عندکم لسانی‌ ‌

فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) خمینی، سید روح الله، ‌مصباح الهدایة الی الخلافة والولایه‌، ترجمه سیداحمد فهری، تهران، ‌ ‌انتشارات پیام آزادی، ۱۳۶۰ ش. ‌ ‌
(۲) قیصری، داود، ‌شرح فصوص الحکم‌، قم، انتشارات بیدار، ۱۳۷۰ ش. ‌

پانویس

[ویرایش]
 
۱. قیصری، داود، ‌شرح فصوص الحکم‌، مقدمه، ص۲۸.
۲. خمینی، سید روح الله، ‌مصباح الهدایة الی الخلافة والولایه‌، ص۱۳۸.


منبع

[ویرایش]
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، مجموعه آثار کنگره اندیشه‌های اخلاقی عرفانی امام خمینی جلد ۷، مقالات عرفانی (۴)، فعالی، محمدتقی، برگرفته از مقاله «مکاشفه و مراتب آن از دیدگاه امام خمینی»، تاریخ بازیابی ۹۶/۵/۲۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات عرفانی | عرفان
جعبه ابزار