لوح محفوظ(قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افلوح محفوظ، محلّ ثبت و حفظ قرآن مجید و صفحه علم خداوند را می‌گویند.


تعریف

[ویرایش]

لوح (به فتح لام) صفحه عریضی است که چیزی بر آن می‌نویسند. در این جا منظور صفحه‌ای است که قرآن مجید در آن ثبت و ضبط شده است؛ ولی نه صفحه‌ای همچون الواح متداول میان ما. در تفسیری از ابن عباس آمده است که طول لوح محفوظ به اندازه فاصله زمین و آسمان ، و عرضش به اندازه فاصله مغرب و مشرق است.

مراد از لوح محفوظ

[ویرایش]

گویا لوح محفوظ همان صفحه علم خداوند است که شرق و غرب عالم را فرا گرفته و از هرگونه دگرگونی و تحریف مصون و محفوظ است. تعبیر به لوح محفوظ در قرآن مجید تنها در آیه ۲۲ سوره بروج آمده و بر اساس این آیه، قرآن در لوح محفوظ ثبت شده است و دست نااهلان و شیاطین و کاهنان هرگز به آن نمی‌رسد و از هرگونه تغییر وتبدیل و زیاده و نقصان به دور است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بروج/سوره۸۵، آیه۲۲.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۰۵ -، تفسیر نمونه، ج۲۶، ص (۳۵۳-۳۵۴).    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «لوح محفوظ».    جعبه ابزار