ماده امر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبحث از ماده امر، بحث پیرامون معنا یا معانی ماده امر ( أ، م، ر) است. به ماده امر، کلمه امر و لفظ امر نیز گفته می شود


مقصود از ماده امر

[ویرایش]

مقصود از ماده امر، حروف " ا، م، ر " است.

بحث های مطرح در مورد ماده امر

[ویرایش]

در ماده امر چند بحث وجود دارد:
۱ ـ آیا ماده امر در عرف یا لغت دارای یک معنا است یا چند معنا ؟
۲ ـ بر فرض که معانی متعدد داشته باشد، آیا آن معانی به دو معنا بر می گردند یا بیش از دو معنا هستند ؟
۳ ـ آیا ماده امر در وجوب ظهور دارد یا در غیر آن ؟
۴ ـ آیا علو یا استعلا در ظهورِ ماده امر در وجوب دخالت دارد یا نه ؟

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نائینی، محمد حسین، فوائدالاصول، ج ۱، ص ۱۲۸    
۲. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ۱، ص ۵۷    


مستندات

[ویرایش]

سبحانی، جعفر، الموجزفی اصول الفقه، ج ۱،۲، ص ۵۱-۵۲
خویی، ابو القاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج ۲، ص ۵
خمینی، روح الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، ج ۱، ص ۲۳۷و۲۸۵
میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ص ۸۳    
عراقی، ضیاء الدین، مقالات الاصول، ص ۲۰۵    
فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل دراصول فقه، ج ۳، ص ۱۲۳

منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی    


رده‌های این صفحه : اصول
جعبه ابزار