مجاهدان در انجیل (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز آموزه‌هایی که قرآن از ذکر آن در تورات و انجیل سخن می‌گوید، جنگ و جهاد در راه خدا و وعده حتمی بهشت از سوی او به مؤمنانی است که در این مسیر، دشمنان خدا را کشته یا خود کشته می‌شوند.


وعده حتمی

[ویرایش]

پاداش بهشت برای مجاهدان و شهیدان راه خدا، وعده حتمی خداوند در انجیل است.
«ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم وامولهم بان لهم الجنة یقـتلون فی سبیل الله فیقتلون ویقتلون وعدا علیه حقا فی التورلـة والانجیل...»؛ خداوند از مومنان جانها و اموالشان را خريدارى مى‌كند كه (در برابرش) بهشت براى آنان باشد (به اين گونه كه) در راه خدا پيكار مى‌كنند، مى‌كشند و كشته مى‌شوند، اين وعده حقى است بر او كه در تورات و انجيل و قرآن ذكر فرموده، و چه كسى از خدا به عهدش وفادارتر است، اكنون بشارت باد بر شما به داد و ستدى كه با خدا كرده‌ايد و اين پيروزى بزرگى (براى شما) است.

وعده الهی

[ویرایش]

برخورداری مجاهدان و شهیدان از بهشت، وعده الهی در انجیل و قرآن است.
ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم وامولهم بان لهم الجنة یقـتلون فی سبیل الله فیقتلون ویقتلون وعدا علیه حقا فی التورلـة والانجیل والقرءان...

پانویس

[ویرایش]
 
۱. توبه/سوره۹، آیه۱۱۱.    
۲. توبه/سوره۹، آیه۱۱۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «مجاهدان در انجیل (قرآن)».    جعبه ابزار