مجرای برائت عقلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمجرای برائت عقلی به مورد صلاحیت دار برای جریان یافتن اصل برائت عقلی در آن اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

مجرای برائت عقلی، به معنای محل جریان اصل برائت عقلی است، و آن در جایی است که شک در تکلیف ، ناشی از عدم بیان می‌باشد. بنابراین، هر گاه بیان و دستوری از ناحیه مولا به مکلف نرسیده باشد، طبق اصل برائت عقلی، وی به خاطر مخالفت با آن مستحق هیچ گونه عقوبتی نیست و عقل به قبح عقاب حکم می‌نماید.
[۲] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۰، ص۶۰۴.
[۳] ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص۸۰.
[۴] مختاری مازندرانی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات اصولی، ص۸۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، ج۳، ص۴۳۲.    
۲. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۰، ص۶۰۴.
۳. ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص۸۰.
۴. مختاری مازندرانی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات اصولی، ص۸۹.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «مجرای برائت عقلی».جعبه ابزار