• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مراحل تدبر در سوره‌های قرآن کریم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتدبر در هر سوره نیازمند طی چهار مرحله است؛ دقت در مفاهیم آیات؛ کشف سیاق‌ها (پاراگراف‌ها)؛ جمع‌بندی سیاق‌ها؛ جمع‌بندی سیر سوره.


۱ - دقت در مفاهیم آیات

[ویرایش]

فهم معنای تک‌تک آیات سوره، مرحلۀ اول تدبر است. این مرحله نیازمند فراگیری لغات آن و نیز صرف و نحو عربی (ادبیات عرب) است. اگر کسی به ادبیات عرب مسلط نیست، لازم است از ترجمه‌های قرآن کریم استفاده کند.
نکته: در حین خواندن ترجمه، سعی در برقراری ارتباط میان متن فارسی و متن عربی، موجب تقویت در شناخت ادبیات عرب خواهد شد. علاوه بر این، خداوند قرآن کریم را طوری قرار داده است که یادگیری زبان آن برای انسان‌ها آسان است.

۲ - کشف سیاق‌ها (پاراگراف‌ها)

[ویرایش]

در این مرحله، باید با آیات همراه شد و به ارتباط (اتصال) آن‌ها توجه کرد. در این حین، تدبرکننده، گاهی به آیه‌ای برمی‌خورد که متوجه می‌شود این آیه، دیگر ادامۀ سخن قبلی نیست (انفصال). این آیه، آغاز یک پاراگراف (سیاق) جدید است. درواقع در این مرحله، متدبر در حال دسته‌بندی (سیاق‌بندی) است. «سیاق» مجموعۀ آیاتی است که از نظر مفهومی به یکدیگر متصل هستند.

۳ - جمع‌بندی سیاق‌ها

[ویرایش]

در این مرحله، مطالب هر سیاق باید جمع‌بندی و به عنوان واحدی از سخن، فهمیده شود.

۴ - جمع‌بندی سیر سوره

[ویرایش]

در این مرحله، از مسیر کشف ارتباط سیاق‌ها، سیر سوره جمع‌بندی می‌شود و آنچه سوره می‌خواهد بگوید، فهمیده می‌شود.
اگر این چهار مرحله، به‌صورت اصولی و قاعده‌مند طی شود، درک صحیحی از سوره حاصل خواهد شد. شایان ذکر است که طی کردن این چهار مرحله، نه تفکر است؛ نه تفقه است و نه تفسیر؛ بلکه تلاشی برام فهم خود قرآن کریم است.

۵ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. آموزش مبانی تدبر – بخش دوم (فایل ۳ از سطح ۱)    


۶ - منبع

[ویرایش]

وبگاه رسمی علی صبوحی طسوجی    


رده‌های این صفحه : تدبر در قرآن کریم
جعبه ابزار