مفتاح الکرامة فی شرح قواعد الاحکام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمولف:آیة اللّه سید جواد حسینی عاملی


معرفی کتاب

[ویرایش]

در ۱۰ جلد قطور تدوین شده است. گویند میرزای قمی فـراوان بـه آن مـراجعه داشت هشت جلد این كتاب با مباشرت علامه سید محسن جبل عاملی در سـال ۱۳۳۲ ه ق در مصر به چاپ رسیده است، ولی متاسفانه عاری از هجوم اغلاط فراوان مطبعی نیست.

او در آغـاز كـتـاب در مورد علت اقدام به این تالیف بزرگ وپرمشقت این چنین می نگارد:
مـن دسـتـور آقا و استادم را، اوئی كه پس از خداوند سبحان و اولیای بزرگوارش (سلام خدا بر آنـان بـاد) پناهگاه و تكیه گاه زندگی من بوده است، امتثال نمودم و اوعبارت از پیشوای بزرگ، عـلا مه مقدس، اقیانوس بزرگ (علم و معرفت) آیة اللّه شیخ ‌جعفر (کاشف الغطا) است كه خداوند متعال مرا فدای او سازد و بقای او را بر سرمؤمنین مستدام بدارد.
او كـه خداوند عـمـرش را در كنف حراست و عنایت خاص خویش نگهدارد، به من امر فرمودند: دوسـت دارم كـه تو كتاب قواعد الاحکام امام علا مه (حلی) (خداوندمقام شریفش را بالا برد) را مـحور بحث انتخاب كنی و به آن اعتماد ورزی در هرمساله ای كه آرا اصحاب اختلاف پیدا نموده اسـت، دقیقا اقوال آنان را مورد تامل قراردهی علاوه بر اقوال، شهرت و اجماع آنان را نیز به دست آوری مـنـابـع و كـتـابـهایی كه این اقوال از آنها نقل شده است، باز بیاوری اگر به دلیلی برخورد داشـتی كه آنان ذكرنكرده اند، پس همراه متن، آن دلیل را نیز ذكر نمایی، به هنگام اختلاف اخبار واحـادیـث، بـه صـورت موجز آرا و نظریات اهل سنت را نیز بیان نمایی تا نفع آن كامل،و موقعیت كتاب بزرگ گردد چون كتاب المختلف علامه كه مخصوص این برنامه است، هر چند پرسود و پرفایده است، ولی جای اكثر اقوال و آرا در آن خالی است.
پس من امر شریف استاد را امتثال نمودم و امیدوارم كه او با دعای مقبول خویش مرا یاری دهد امر خودم را به خدا تفویض كردم و بر او توكل بسته و هرقدرت و نیرو از سوی اوست.
[۱] . مـفـتاح الكرامه، ج ۱، ص ۱، چاپ مصر كه به اهتمام آقای سید محسن جبل عاملی چاپ شده است .


حادثه دلخراش حمله وهابی ها

[ویرایش]

مرحوم سید جواد عاملی در پایان جلد هفتم مفتاح الكرامه كه اواخر باب وکالت قواعد است، داستانی را از وحشی گریهای وهابیون عهد نخست نقل می كند كه بازگویی آن می تواند از اعمال وهابیون نفتی امروز نیز پرده بردارد و نیات این حزب سیاسی در ماسك اسلام را فاش و روشن سازد:
خدا را سـپاس می گویم، آن چنان كه او اهل و شایسته آن است و درود وصلوات خود را تقدیم بهترین مخلوقات او، محمد و اولاد معصومین (ع) او می نمایم خداوند متعال با فضل و كرم خود به بركت محمد و آل او بر این بنده منت نهاد وتوفیق اتمام این بخش از مفتاح الكرامه را عنایت فرمود هم اكنون نیمه شب نهم از ماه مبارک رمضان سال ۱۲۲۵ هجری است و این كتاب به دست مصنف آن، كـوچـك تـرین و ذلیل ترین بندگان خدا، محمد جواد حسینی حسنی موسوی عاملی، كه خـداونـدسـبـحـان با لطف و فضل و رحمت خویش، با او معامله و رفتار نماید پایان پذیرفت،ولی تـشـویـش خـاطـر و اضـطراب احوال حاكم بر زندگی ما است، چون اعراب وحشی،از جمله، آن افـرادی كـه قـائل بـه مـقـاله وهابی خارجی هستند، نجف اشرف و زیارتگاه حسین (ع) را احاطه نـمـوده اند، راه را بسته اند و زائرین حسینی را قتل و غارت نموده اند پس از آنكه شیعیان از زیارت نیمه شعبان برمی گشتند، تعداد كثیری از آنان را كشته اند و اغلب آن زائرین از ایرانیان هستند گاهی گفته می شود تعداد كشته ها ۱۵۰نفر می باشد، و گاهی گفته می شود كم تر برخی دیگر از زوار عـرب در حـلـه مـانـده انـد وتـعدادی به نجف اشرف رسیده اند برخی در حله به روزه داری پـرداخـته اند و برخی به حسكه رفته اند، و ما هم اكنون مثل اینكه در محاصره قرار گرفته ایم وهابیون هنوزبرنگشته اند صفوف آنان از کوفه تا حرم حسین (ع) به مسافت دو فرسخ یا بیشتراست.
قـبـیـلـه خزعل تسلیم شده اند، ولی قبیله های بعیج و جشم در حال مقاتله وكارزار هـستند حاكم بغداد كنار رفته و حاكم دیگری جای او را گرفته است و آنان باهم مقاتله و كارزار دارند اخبار آنان نیز ما را مغموم ساخته است چون راهها بسته است، به همین جهت در این اطراف وهابی ها بر اقامت بیشتر طمع دوخته اند حول وقوه از سوی خداوند بزرگ است درود بر پیامبر خدا و اولاد و اطهار او، و خداوند متعال از علمای ما خوشنود و راضی باشد و آنان را در بالاترین جایگاه و با نعمت بهشتی محشور فرماید.
[۲] . مفتاح الكرامه، ج ۷، ص ۶۵۳، چاپ مصر .


پانویس

[ویرایش]
 
۱. . مـفـتاح الكرامه، ج ۱، ص ۱، چاپ مصر كه به اهتمام آقای سید محسن جبل عاملی چاپ شده است .
۲. . مفتاح الكرامه، ج ۷، ص ۶۵۳، چاپ مصر .


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم    جعبه ابزار