مقدمه محرمه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقدمه محرمه، مقدمه دارای حرمت ذاتی می باشد.


تعریف

[ویرایش]

مقدمه محرمه، مقدمه‌ای است که حرمت ذاتی دارد؛ یعنی با صرف نظر از عارض شدن عنوان مقدمیت بر آن، حرام است، مانند: پیمودن راه حج واجب با استفاده از وسیله نقلیه غصبی ؛ در این جا تصرف در وسیله نقلیه دیگران برای پیمودن راه حج، حرام می‌باشد، اگر چه از جهتی، استفاده از وسیله نقلیه برای رسیدن به حج، واجب است. بنا بر قول به ملازمه ، این مقدمه، واجب نیز می‌باشد.

دیدگاه وحید بهبهانی در باره مقدمه محرمه

[ویرایش]

نکته:
مرحوم « وحید بهبهانی » این نتیجه را بر بحث مقدمه واجب بار نموده که اگر مقدمه واجب، دارای حرمت ذاتی باشد و به جواز اجتماع معتقد باشیم مسئله از مصادیق اجتماع امر و نهی می‌گردد و بنا بر قول به جواز اجتماع ، مقدمه محرمه، واجب نیز می‌باشد، ولی اگر مبنای امتناع را بپذیریم، مقدمه محرمه، به وجوب متصف نمی‌گردد. برخی از اصولی‌ها مانند: مرحوم « آخوند خراسانی » به این نظر پاسخ داده‌اند.
[۲] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۵۵.
[۴] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۳۸۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۱، ص۲۹۹.    
۲. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۵۵.
۳. محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۲، ص۳۷۴ - ۲۷۵.    
۴. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۳۸۶.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از « مقدمه محرمه».جعبه ابزار