مقدمه مقدور

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقدمه مقدور، مقدمه تحت قدرت و اراده مکلّف می باشد.


تعریف

[ویرایش]

مقدمه مقدور، مقدمه‌ای است که مکلف بر انجام آن قادر بوده و مانعی بر سر راه انجام آن وجود ندارد، مانند: وضو برای اقامه نماز واجب ، در جایی که آب وجود دارد و مکلف عذری مانند بیماری نیز ندارد.

نکته اول

[ویرایش]

بسیاری از اصولی‌ها ، قید «مقدور» را در مقدمه مقدور، توضیحی می‌دانند نه احترازی .

نکته دوم

[ویرایش]

مقدمه مقدور، در بحث « ملازمه بین مقدمه و ذی المقدمه » داخل است؛ به خلاف مقدمه غیر مقدور که محل اختلاف است.
[۲] اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۸۲.
[۳] اعتمادی، مصطفی، موضح القوانین، ص۷۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. رشتی، حبیب الله بن محمد علی، بدایع الافکار، ص۳۰۳.    
۲. اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۸۲.
۳. اعتمادی، مصطفی، موضح القوانین، ص۷۰.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «مقدمه مقدور».جعبه ابزار