میرزا داوود حسینی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرزا داوود حسینی معروف به «وزیر وظایف آستان قدس رضوی»، از نوادگان میرزا محمدمهدی شهید، یکی از علمای اصفهانی ساکن خراسان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

«میرزا داوود حسینی»، که در اوایل دوره قاجار می‌زیسته و در سال ۱۲۱۸ ق، به دست نادرمیرزای افشار، پسر شاهرخ که بر مشهد استیلا یافته و دستگاه پادشاهی مستقلی بنا کرده بود، به جرم همدلی با شاه قاجار کشته شد، اما در شجره نامه ذکرشده در پایان سفرنامه‌ای که ذیلا به معرفی آن پرداخته خواهد شد، نامی از محمدمهدی وجود ندارد و این مسئله، زندگی نامه مؤلف را دچار ابهام می‌کند.

ابهام در زندگینامه

[ویرایش]

متاسفانه بیش از این، در باره زندگی مؤلف، اطلاعی در دست نیست. تنها در ابتدای سفرنامه، مؤلف، به تاریخ ولادت خود اشاره می‌کند؛ آنجا که از آغاز سفر خود در سال ۱۳۲۲ ق و در سن ۴۵ سالگی یاد می‌کند؛ بنابراین، به نظر می‌رسد که وی در سال ۱۲۷۷ ق، متولد شده باشد.
از لابه لای سفرنامه پیداست که مؤلف در حکومت آصف الدوله، در خراسان، موقعیت و جایگاه ویژه‌ای داشته است. از گزارش‌های شهر به شهری که میرزا داوود ارائه کرده و در آنها به دیدارهای خود با علما و دانشمندان و نیز عمال و کارگزاران حکومتی اشاره می‌کند، می‌توان دریافت که وی دارای موقعیت برجست ه‌ای بوده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

سفرنامه میرزا داوود وزیر طایف‌ (کتاب)

منبع

[ویرایش]

نرم افزار تا حضور، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار