میرسیدمحمد خاتون آبادی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرسیدمحمد خاتون آبادی از علمای مجاهد ایران در قرن سیزدهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

وی از خاندان معروف خاتون آبادی اصفهان بود که خود و اعقابش همگی از امامان جمعه اصفهان بودند. از زندگی میرسید محمد اطلاع زیادی در دست نیست، ولی ظاهرا از علمای نامدار و برجسته زمان خویش به شمار می‌رفته است. المآثر و الآثار در شرح حال او می‌نویسد: «از فحول رجال عصر به شمار می‌رفت و به نفاذ حکم و رواج امر و مزید سطوت وی، از سلالة سادات خاتون آبادی کس دیده نشده است».

فعالیت سیاسی

[ویرایش]

در ۱۲۷۳ که نیروهای انگلیسی بندر بوشهر را تصرف کردند وی به همراه چند تن دیگر از علمای برجسته اصفهان مانند حاج سیداسدالله بیدآبادی، آقا محمدمهدی کلباسی و آقا محمدجعفر کلباسی همصدا با سایر علمای بزرگ سراسر کشور، بر ضد اشغالگران انگلیسی فتوای جهاد داد و در نامه‌ای به ناصرالدین شاه قاجار آمادگی خود را در جنگ با آنها اعلام داشت. میرسیدمحمد در ۱۲۹۱ ق در اصفهان در گذشت.
[۱] رجال اصفهان، ص۵۹.
[۲] رجال اصفهان، ص۱۳۳.
[۳] ریشه‌ها و جلوه‌های تشیع و حوزه علمیه اصفهان، ج۱، ص۴۴۸.
[۴] شرح حال رجال ایران در قرن ۱۲، ۱۳ و ۱۴ هجری، ج۲، ص۴۷۵.
[۵] اعتماد السلطنه،محمدحسن، المآثر و الآثار، ج۱، ص۲۱۲.
[۶] حبیب آبادی، محمدعلی، مکارم الآثار، ج۱، ص۲۳۰.
[۷] لسان الملک سپهر، محمد تقی، ناسخ التواریخ، سلاطین قاجاریه، ج۳، ص۱۴۰۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. رجال اصفهان، ص۵۹.
۲. رجال اصفهان، ص۱۳۳.
۳. ریشه‌ها و جلوه‌های تشیع و حوزه علمیه اصفهان، ج۱، ص۴۴۸.
۴. شرح حال رجال ایران در قرن ۱۲، ۱۳ و ۱۴ هجری، ج۲، ص۴۷۵.
۵. اعتماد السلطنه،محمدحسن، المآثر و الآثار، ج۱، ص۲۱۲.
۶. حبیب آبادی، محمدعلی، مکارم الآثار، ج۱، ص۲۳۰.
۷. لسان الملک سپهر، محمد تقی، ناسخ التواریخ، سلاطین قاجاریه، ج۳، ص۱۴۰۷.


منبع

[ویرایش]

دانشنامه های انقلاب اسلامی و تاریخ اسلام، فرهنگنامه علمای مجاهد، برگرفته از مقاله «میرسیدمحمد خاتون آبادی».    جعبه ابزار