نتیجه مقدمات حکمت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنتیجه مقدمات حکمت ، به نتیجه مستفاد از اجرای مقدمات حکمت اطلاق می‌شود.


دیدگاه اصولی‌ها درباره نتیجه مقدمات حکمت

[ویرایش]


← دیدگاه مشهور


مشهور اصولی‌ها معتقدند نتیجه اجرای مقدمات حکمت، سریان و شمول است، مانند این که مولا بعد از ملاحظه اجمالی قیود، کلام خود را به طور مطلق ادا نماید، که از این کلام او سریان و شمول استفاده می‌شود.

← دیدگاه امام خمینی


اما برخی دیگر از اصولیون همانند مرحوم امام خمینی معتقدند سریان و شمول، حتی بعد از جریان مقدمات حکمت، از اطلاق کلام به دست نمی‌آید، بلکه از اطلاق، فقط عدم دخالت قید فهمیده می‌شود و عدم دخالت قید، غیر از سریان و شمول است.
[۱] خمینی، روح الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، ج ۲، ص ۲۳۵
[۲] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج ۲، ص ۲۰۸.
[۳] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۳، ص ۵۷۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. خمینی، روح الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، ج ۲، ص ۲۳۵
۲. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج ۲، ص ۲۰۸.
۳. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۳، ص ۵۷۷.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «نتیجه مقدمات حکمت».جعبه ابزار