نجات از آتش

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر قرآن مجید به نجات از آتش اشاره شده است.


رهایی ابراهیم از آتش نمرودیان

[ویرایش]

رهایی ابراهیم علیه‌السّلام از آتش نمرودیان با معجزه الهی:
قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابرهیم؛ و ارادوا به کیدا فجعلنهم الاخسرین؛ و نجینه و لوطا الی الارض التی برکنا فیها للعالمین. .
.. قالوا اقتلوه او حرقوه فانجیه الله من النار...
قالوا ابنوا له بنینا فالقوه فی الجحیم؛ فارادوا به کیدا فجعلنهم الاسفلین. («فجعلناهم الاسفلین»، کنایه از مغلوب شدن آنان در توطئه بر ضد ابراهیم علیه‌السّلام و رهایی او از آتش است.)

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انبیا/سوره۲۱، آیه۶۹-۷۱.    
۲. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۲۴.    
۳. صافات/سوره۳۷، آیه۹۷.    
۴. صافات/سوره۳۷، آیه۹۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «نجات از آتش».جعبه ابزار