نصوص کتاب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنصوص کتاب به آیات دارای معنای روشن بدون احتمال خلاف اطلاق می‌شود و در علم اصول فقه کاربرد دارد.


تعریف

[ویرایش]

نصوص کتاب، مقابل ظواهر کتاب بوده و به آیاتی از کتاب خدا گفته می‌شود که دلالت آن‌ها بر معنای مقصود به اندازه‌ای روشن است که احتمال وجود معنای دیگری را نفی می‌کند؛ به بیان دیگر، هرگاه دلالت الفاظ قرآن بر معانی آن‌ها قطعی باشد و احتمال دیگری در آن‌ها داده نشود، به آن نص می‌گویند، مانند آیه:اللّهُ خالِقُ کُلِّ شَیْء و آیات قذف، زنا و ارث.
[۳] عبدالبر، محمد زکی، تقنین اصول الفقه، ص۳۹.
[۴] فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص۲۴.
[۵] خضری، محمد، اصول الفقه، ص۲۱۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. زمر/سوره۳۹، آیه۶۲.    
۲. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص۵۳.    
۳. عبدالبر، محمد زکی، تقنین اصول الفقه، ص۳۹.
۴. فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص۲۴.
۵. خضری، محمد، اصول الفقه، ص۲۱۹.
۶. اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۲۴۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «نصوص کتاب».جعبه ابزار