هاشم بن عتبه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنام کامل او ابوعمرو، هاشم بن عُتْبَة بن ابی وقّاص قُرَشی زُهَری، معروف به هاشم مِرقال است.
[۱] الاستیعاب ج۴، ص۱۵۲۶.
[۲] وقعة صفین، ص۳۵۹.
[۳] منتهى المقال ج۶، ص۴۱۴.اختلاف در تاریخ شهادت هاشم

[ویرایش]

منابع کهن وی را از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام و شهید جنگ صفین دانسته ‏اند.
[۴] الطبقات الكبرى، ج۳، ص۲۶۲.
[۵] تاریخ طبرى ج۵، ص۴۲.
[۶] تاریخ طبرى ج۵، ص۱۱۰.
[۷] انساب الاشراف( تك جلدى)، ص۲۱۲.
[۸] انساب الاشراف( تك جلدى)، ص۱۴۳.
[۹] الاستیعاب فى معرفة الاصحاب ج۴، ص۱۵۴۶-۱۵۴۷.

ولی برخی از متأخّران با شرح مفصّلی از حضور و مبارزه او با دشمن در روز عاشورا وی را در شمار شهیدان کربلا قلمداد کرده‌اند.
[۱۰] روضة الشهداء، ص۳۰۰- ۳۰۳.
[۱۱] محرق القلوب، ص۸۵-۸۶، نسخه خطى كتابخانه آیت الله نجفی مرعشی، شماره مسلسل ۱۰۰۶۹.

شهید مطهری ضمن تأیید این که هاشم مرقال از یاران امیرالمؤمنین علیه السلام بوده است و بیست سال پیش از واقعه کربلا کشته شده است، جریان حضور وی را در کربلا از اکاذیب و تحریف‌های لفظی عاشورا می‏ داند.
صاحب ریاض الشهادة احتمال داده که دو تن هاشم و مرقال نام وجود داشته باشد که یک نفر در کربلا و دیگری در صفین شهید گردیده است.
[۱۵] ریاض الشهادة ج۲، ص۱۴۱-۱۴۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الاستیعاب ج۴، ص۱۵۲۶.
۲. وقعة صفین، ص۳۵۹.
۳. منتهى المقال ج۶، ص۴۱۴.
۴. الطبقات الكبرى، ج۳، ص۲۶۲.
۵. تاریخ طبرى ج۵، ص۴۲.
۶. تاریخ طبرى ج۵، ص۱۱۰.
۷. انساب الاشراف( تك جلدى)، ص۲۱۲.
۸. انساب الاشراف( تك جلدى)، ص۱۴۳.
۹. الاستیعاب فى معرفة الاصحاب ج۴، ص۱۵۴۶-۱۵۴۷.
۱۰. روضة الشهداء، ص۳۰۰- ۳۰۳.
۱۱. محرق القلوب، ص۸۵-۸۶، نسخه خطى كتابخانه آیت الله نجفی مرعشی، شماره مسلسل ۱۰۰۶۹.
۱۲. حماسه حسینی ج۱، ص۲۹.    
۱۳. حماسه حسینی ج۳، ص۲۶۴.    
۱۴. حماسه حسینی ج۳، ص۲۸۳.    
۱۵. ریاض الشهادة ج۲، ص۱۴۱-۱۴۲.


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان، پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ص۳۷۶-۳۷۷.

جعبه ابزار