وعده بهشت به استقامت کنندگان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند به استقامت کنندگان در راه خدا بشارت بهشت می دهد.


بشارت بهشت

[ویرایش]

ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقـموا تتنزل علیهم الملـئکة الاتخافوا ولاتحزنوا وابشروا بالجنة التی کنتم توعدون.(به یقین کسانی که گفتند: « پروردگار ما خداوند یگانه است! » سپس استقامت کردند، فرشتگان بر آنان نازل می‌شوند که: «نترسید و غمگین مباشید، و بشارت باد بر شما به آن بهشتی که به شما وعده داده شده است! )

معنای استقامت

[ویرایش]

راغب می‌گوید: کلمه استقامت در اصل در خصوص طریقی به کار می‌رفته که به خط مستقیم کشیده شده باشد، و در آیه شریفه" اهدنا الصراط المستقیم" حق را به چنین راهی تشبیه کرده. سپس می‌گوید: و استقامت انسان به این معنی است که همواره ملازم طریقه مستقیم باشد که خدای تعالی درباره چنین انسانهایی فرموده: " ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا" ولی در صحاح اللغة استقامت را به معنای اعتدال گرفته، و گفته: وقتی می‌گویند" استقام له الامر" معنایش این است که این امر برای او در حد اعتدال بود. پس مراد از جمله" ثم استقاموا" این است که ملازم وسط راه باشند، و دچار انحراف نگردند، و بر سخنی که گفته استوار باقی بمانند. مثلا در آیه" فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم" «۳» معنایش این است که ما دام کفار با شما معتدل بودند، شما هم برای آنان اعتدال داشته باشید و از وسط راه منحرف نگردید. و در آیه" و استقم کما امرت و لا تتبع اهواءهم" «۴» معنایش این است که: آن طور که مامور شده‌ای عمل کن، یعنی راه میانه را پیش بگیر، و هواهای ایشان را پیروی مکن.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فصلت/سوره۴۱، آیه۳۰.    
۲. مفردات راغب، راغب اصفهانی، ص۴۱۸.    
۳. صحاح اللغة، جوهری، ج۵، ص۲۰۱۷.    
۴. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ج۱۷، ص۵۹۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «وعده بهشت به استقامت کنندگان».    جعبه ابزار