وعده بهشت به طالبان عمل صالح (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر قرآن کریم به طالبان عمل صالح، از سوی خداوند بشارت بهشت داده شده است.


بشارت بهشت

[ویرایش]

... قال رب اوزعنی... واصلح لی فی ذریتی...(ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند، مادرش او را با ناراحتی حمل می‌کند و با ناراحتی بر زمین می‌گذارد؛ و دوران حمل و از شیر بازگرفتنش سی ماه است؛ تا زمانی که به کمال قدرت و رشد برسد و به چهل سالگی بالغ گردد می‌گوید: «پروردگارا! مرا توفیق ده تا شکر نعمتی را که به من و پدر و مادرم دادی بجا آورم و کار شایسته‌ای انجام دهم که از آن خشنود باشی، و فرزندان مرا صالح گردان؛ من به سوی تو بازمی‌گردم و توبه می‌کنم، و من از مسلمانانم!»)

← محل شاهد در آیه فوق


و ان اعمل صالحا ترضاه"- این جمله عطف است بر جمله " ان اشکر... "، و سؤال دیگری است متمم سؤال شکر، چون شکر نعمت چیزی است که ظاهر اعمال انسان را زینت می‌دهد، و صلاحیت پذیرفتن خدای تعالی زیوری است که باطن اعمال را می‌آراید، و آن را خالص برای خدا می‌سازد.
اولـئک الذین... فی اصحـب الجنة وعد الصدق الذی کانوا یوعدون.(آنها کسانی هستند که ما بهترین اعمالشان را قبول می‌کنیم و از گناهانشان می‌گذریم و در میان بهشتیان جای دارند؛ این وعده راستی است که وعده داده می‌شدند.)در آیه فوق اجر و پاداش مؤمنان شكرگزار صالح العمل و توبه‌كار را بیان می کند كه به سه پاداش مهم در آن اشاره شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. احقاف/سوره۴۶، آیه۱۵.    
۲. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ج۱۸، ص۳۰۸.    
۳. احقاف/سوره۴۶، آیه۱۶.    
۴. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۲۱، ص۳۳۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «وعده بهشت به طالبان عمل صالح».    جعبه ابزار