وعده بهشت به طالبان نسل صالح (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر قرآن کریم به طالبان نسل صالح، از سوی خداوند بشارت بهشت داده شده است.


آیه مورد بحث

[ویرایش]

... قال رب اوزعنی... واصلح لی فی ذریتی...(ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند، مادرش او را با ناراحتی حمل می‌کند و با ناراحتی بر زمین می‌گذارد؛ و دوران حمل و از شیر بازگرفتنش سی ماه است؛ تا زمانی که به کمال قدرت و رشد برسد و به چهل سالگی بالغ گردد می‌گوید: «پروردگارا! مرا توفیق ده تا شکر نعمتی را که به من و پدر و مادرم دادی بجا آورم و کار شایسته‌ای انجام دهم که از آن خشنود باشی، و فرزندان مرا صالح گردان؛ من به سوی تو بازمی‌گردم و توبه می‌کنم، و من از مسلمانانم!»)

← محل شاهد در آیه


" وَ أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي"- اصلاح در ذریه به اين معنا است كه صلاح را در ايشان ايجاد كند و چون اين ايجاد از ناحيه خداست، معنايش اين مى‌شود كه ذريه را موفق به عمل صالح سازد، و اين اعمال صالح كار دلهايشان را به صلاح بكشاند. و اگر كلمه اصلاح را مقيد كرد به قيد" لى" و گفت" ذريه‌ام را براى من اصلاح كن" براى اين است كه بفهماند اصلاحى درخواست مى‌كند كه خود او از اصلاح آنان بهره‌مند شود، يعنى ذريه او به وى احسان كنند، همانطور كه او به پدر و مادرش احسان مى‌كرد.
و خلاصه دعا اين است كه خدا شکر نعمتش و عمل صالح را به وى الهام كند، و او را نيكوكار به پدر و مادرش سازد، و ذريه‌اش را براى او چنان كند كه او را براى پدر و مادرش كرده بود. در تفسیر آیه ۱۴۴ از سوره آل عمران و آيه ۱۷ از سوره اعراف آمده كه شكر نعمت خدا به معناى حقيقيش اين است كه بنده خدا خالص براى خدا باشد، پس برگشت معناى دعا به درخواست خلوص نیت و صلاح عمل است.

بشارت بهشت

[ویرایش]

اولـئک الذین... فی اصحـب الجنة وعد الصدق الذی کانوا یوعدون.(آنها کسانی هستند که ما بهترین اعمالشان را قبول می‌کنیم و از گناهانشان می‌گذریم و در میان بهشتیان جای دارند؛ این وعده راستی است که وعده داده می‌شدند.) در آیه فوق اجر و پاداش مؤمنان شكرگزار صالح العمل و توبه‌كار را بیان می کند كه به سه پاداش مهم در آن اشاره شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. احقاف/سوره۴۶، آیه۱۵.    
۲. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ج۱۸، ص۳۰۸.    
۳. احقاف/سوره۴۶، آیه۱۶.    
۴. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۲۱، ص۳۳۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «وعده بهشت به طالبان نسل صالح».    جعبه ابزار