وفای به عهد متقین (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از صفات و ویژگیهای متقین وفای به عهد می باشد که وقتی عهدی بستند بر عهد خود پایدار می مانند.


وفای به عهد

[ویرایش]

وفای به عهد، از ویژگیهای متقین ذکر شده است.
... والموفون بعهدهم اذا عـهدوا... واولـئک هم المتقون.نیکی، (تنها) این نیست که (به هنگام نماز،) رویِ خود را به سوی مشرق و (یا) مغرب کنید؛ (و تمام گفتگوی شما، در باره قبله و تغییر آن باشد؛ و همه وقت خود را مصروف آن سازید؛) بلکه نیکی (و نیکوکار) کسی است که به خدا، و روز رستاخیز، و فرشتگان، و کتاب (آسمانی)، و پیامبران، ایمان آورده؛ و مال (خود) را، با همه علاقه‌ای که به آن دارد، به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان، انفاق می‌کند؛ نماز را برپا می‌دارد و زکات را می‌پردازد؛ و (همچنین) کسانی که به عهد خود -به هنگامی که عهد بستند- وفا می‌کنند؛ و در برابر محرومیتها و بیماریها و در میدان جنگ، استقامت به خرج می‌دهند؛ اینها کسانی هستند که راست می‌گویند؛ و (گفتارشان با اعتقادشان هماهنگ است؛) و اینها هستند پرهیزکاران! .پنجمین ویژگى آنها را وفاى به عهد مى شمرد و مى گوید: ((کسانى هستند که به عهد خویش به هنگامى که پیمان مى بندند وفا مى کنند)) (و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا).

← سه برنامه مسلمانان


مسلمانان موظفند سه برنامه را در مورد همه انجام دهند، خواه طرف مقابل، مسلمان باشد یا کافر، نیکوکار باشد یا بدکار، و آن سه عبارتند از: وفاى به عهد، اداى امانت و احترام به پدر و مادر.

← آیات مشابه


بلی من اوفی بعهده واتقی فان الله یحب المتقین.آری، کسی که به پیمان خود وفا کند و پرهیزگاری پیشه نماید، (خدا او را دوست می‌دارد؛ زیرا) خداوند پرهیزگاران را دوست دارد.
الا الذین عـهدتم من المشرکین... فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم ان الله یحب المتقین.مگر کسانی از مشرکان که با آنها عهد بستید، و چیزی از آن را در حقّ شما فروگذار نکردند، و احدی را بر ضدّ شما تقویت ننمودند؛ پیمان آنها را تا پایان مدّتشان محترم بشمرید؛ زیرا خداوند پرهیزگاران را دوست دارد!

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۱۷۷.    
۲. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۱، ص۶۰۰.    
۳. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۱، ص۶۰۰.    
۴. آل عمران/سوره۳، آیه۷۶.    
۵. توبه/سوره۹، آیه۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن،مرکز فرهنگ و معارف قرآن،برگرفته از مقاله «وفای به عهد متقین»    جعبه ابزار