وقت سحر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزمان قبل از سپیده دم را سَحَر گویند. از احکام مرتبط با این عنوان در بابهاى صلات، صوم و حج سخن گفته‏اند.


آغاز و پایان سحر

[ویرایش]

پایان سحر معلوم است؛ زیرا به طلوع فجر صادق متصل است و با طلوع آن، سحر پایان مى‏یابد؛ لیکن در آغاز آن ابهام وجود دارد. برخى، مدت سحر را از آغاز تا پایان، یک ششم پایانى شب ذکر کرده‏اند. سحر به آخر شب، نزدیک طلوع فجر و پیش از طلوع فجر نیز تعریف شده است. برخى آن را به یک سوم پایانى شب تعریف کرده و روایاتى را بر آن شاهد آورده‏اند.

فضیلت سحر

[ویرایش]

بهترین زمان براى دعا وقت سحر و دعا کردن در این وقت مستحب است. در حدیثى از امام باقر علیه السّلام آمده است: «بر شما باد به دعا کردن هنگام سحر تا طلوع خورشید. این زمان ساعتى است که درهاى آسمان گشوده، روزیها تقسیم و حاجتهای بزرگ برآورده مى‏شود».
طلب آمرزش از خداوند متعال در وقت سحر، مستحب مؤکد
و در قرآن کریم از ویژگیهاى پرهیزکاران شمرده شده است.
با فضیلت‏ترین زمان خواندن نماز شب، وقت سحر، بویژه نزدیک طلوع فجر است.
مسواک زدن هنگام سحر براى کسى که جهت گزاردن نماز از خواب برمى‏خیزد مستحب است.

سحری خوردن برای روزه

[ویرایش]

سحری خوردن هنگام سحر براى کسى که مى‏خواهد روزه بگیرد، بویژه در ماه رمضان مستحب است.
[۱۰] مفاتیح الشرائع ج۱، ص۲۵۶.


تلبیه هنگام سحر

[ویرایش]

تکرار تلبیه بویژه هنگام سحر بر محرم مستحب است.
[۱۲] مناسک حج (مراجع)، ص۱۵۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۷، ص۱۹۹-۲۰۰.    
۲. وسائل الشیعة ج۷، ص۶۷-۶۸.    
۳. جواهر الکلام ج۷، ص۲۰۰.    
۴. وسائل الشیعة ج۷، ص۱۸۱.    
۵. آل عمران/سوره۳، آیه۱۷.    
۶. ذاریات/سوره۵۱، آیه۱۸.    
۷. تحریر الوسیلة ج۱، ص۱۳۶.    
۸. وسائل الشیعة ج۲، ص۲۰.    
۹. تذکرة الفقهاء ج۶، ص۲۳۱.    
۱۰. مفاتیح الشرائع ج۱، ص۲۵۶.
۱۱. جواهر الکلام ج۱۸، ص۲۷۳.    
۱۲. مناسک حج (مراجع)، ص۱۵۰.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۴۱۰.    

جعبه ابزار