چوگان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افچوگان نوعی بازی است.‏ از آن به مناسبت در باب تجارت نام برده‏اند.


معنای چوگان

[ویرایش]

چوگان چوبی باریک و سر خمیده که بدان گوی بازی کنند.

احکام چوگان

[ویرایش]

مسابقه با شرط بندی و گروگذاری جز در موارد استثنا شده حرام است. مسابقه چوگان به گونه شرط بندی از مصادیق مسابقات حرام شمرده شده است.
در حرمت مسابقه بدون شرط بندی در مثل چوگان بازی اختلاف است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. تذکرة الفقهاء (ق) ج۳، ص۳۵۴.    
۲. کتاب المکاسب ج۱، ص۱۱۷.    
۳. کتاب المکاسب ج۱، ص۳۸۰-۳۸۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۱۸۶.    
جعبه ابزار