کشف المحجوب‌ (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«کشف المحجوب»، ترجمه‌ای است به زبان عربی ، توسط محمود احمد ماضی ابو العزائم، از کتاب «کشف المحجوب» ابو الحسن علی هجویری.


معرفی اجمالی کتاب

[ویرایش]

گرچه هجویری، کتاب خود را به زبان فارسی نوشته است، ولی مترجم، آن را از روی ترجمه انگلیسی، به زبان عربی برگردانده است و از آنجا که مترجم، هم تسلط ویژه‌ای بر زبان انگلیسی داشته و هم نسبت به اصطلاحات صوفیه و آداب آنها (که بخش‌هایی از کتاب، به این امور مربوط می‌شود) عالم بوده، ترجمه وی از اهمیت خاصی برخوردار است.

محتوای کتاب

[ویرایش]

نثری که مترجم به کار گرفته، بسیار فصیح و روان است؛ به گونه‌ای که خواننده فارسی زبانی که با زبان عربی آشنا باشد، مطالب مطرح شده را، از روی این ترجمه بهتر و زودتر می‌فهمد تا از روی متن اصلی کتاب که به زبان فارسی است؛ به عنوان مثال، به دو نمونه زیر که یکی، برگزیده از متن اصلی و دیگری، منتخب از ترجمه مورد بحث است، توجه کنید:
«فصل: آنچ به ابتداء کتاب نام خود اثبات کردم
مراد از این، دو چیز بود: یکی، نصیب خاص و دیگری، نصیب عام. آنچ نصیب عام بود آن است کی چون جهله این علم کتابی نو بینند کی نام مصنف آن به چند جای بر آن مثبت نباشد، نسبت آن کتاب به خود کنند و مقصود مصنف، از آن برنیاید کی مراد از جمع و تالیف و تصنیف کردن، به جز آن نباشد کی نام مصنف بدان کتاب زنده باشد و خوانندگان و متعلمان، وی را دعا خیر گویند».
«فصل: فی اثبات اسمی فی بدایة الکتاب
لقد اضطررت ان اضع اسمی فی بدایة هذا الکتاب لسببین: اولهما متعلق بالخاصة و الآخر متعلق بالعامة، اما السبب الاخیر فلان کثیرا من الجهلاء بهذا العلم عندما یرون کتابا جدیدا لیس ممهورا باسم واضعه فی کثیر من مواضعه، ینسبونه لانفسهم و بذلک یسقط غرض المؤلف فی وضعه؛ اذ ان الکتب تجمع و تؤلف و تکتب کی یظل اسم مؤلفیها حیا فی الاذهان و حتی یدعو طلاب العلم له بالخیر».
کتاب، توسط آقایان احمد عبد الرحیم السایح و توفیق علی وهبة، تصحیح و تحقیق شده است. استاد دکتر جمال ماضی ابو العزائم، در آغاز کتاب، به معرفی مترجم پرداخته است. تصویر اجازه نامه ورثه مترجم برای چاپ کتاب نیز در آغاز آن درج گردیده است.

منبع

[ویرایش]

نرم افزار عرفان۳، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار