کنیه و القاب قرآنی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکنیه و القاب قرآنی به کنیه و القابی از انسان‌ها، به کار رفته در قرآن اطلاق می‌شود.


کنیه‌های ذکر شده در قرآن

[ویرایش]

از میان کنیه‌های انسان ، تنها کنیه «ابولهب» در قرآن آمده است. ابولهب نامش عبدالعزی است. او عموی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و یکی از سران معاند و مشرک مکه بود که سوره «مسد» در شان او و همسرش نازل شد.

القاب موجود در قرآن

[ویرایش]

سه دسته لقب نیز در قرآن آمده است:
۱. القاب انبیا ؛
۲. القاب مردان صالح تاریخ ؛
۳. القاب مردان ناصالح و غیرموحد.
[۲] خزائلی، محمد، ۱۲۹۲-۱۳۵۳، اعلام القرآن، ص(۷۳-۷۶).
[۳] خرمشاهی، بهاء الدین، ۱۳۲۴ -، دانش نامه قرآن وقرآن پژوهی، ج۲، ص(۲۲۰۶-۲۲۰۷).


عناوین مرتبط

[ویرایش]

کنیه و القاب قرآنی انبیا ؛
کنیه و القاب قرآنی غیرانبیا .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۴، ص(۹۰-۹۲).    
۲. خزائلی، محمد، ۱۲۹۲-۱۳۵۳، اعلام القرآن، ص(۷۳-۷۶).
۳. خرمشاهی، بهاء الدین، ۱۳۲۴ -، دانش نامه قرآن وقرآن پژوهی، ج۲، ص(۲۲۰۶-۲۲۰۷).


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله«کنیه و القاب قرآنی».    جعبه ابزار