کنیه و القاب قرآنی انبیاء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکنیه و القاب قرآنی انبیاء به لقب‌های به کار رفته برای برخی از انبیا در قرآن اطلاق می‌شود.


القاب پیامبران در قرآن

[ویرایش]

کنیه هیچ یک از پیامبران در قرآن ذکر نشده و تنها به لقب برخی از پیامبران تصریح شده است؛ مانند:

← اسرائیل


اسرائیل: این واژه لقب حضرت یعقوب علیه‌السّلام است و به فرزندان ایشان بنی اسرائیل می‌گفتند. واژه «اسرائیل» و «بنی اسرائیل» ۴۳ بار در قرآن آمده است.

← مسیح


مسیح: لقب حضرت عیسی علیه‌السّلام است. این واژه یازده بار در قرآن به کار رفته است.

← الیاس


الیاس: برخی الیاس را لقب حضرت ادریس دانسته‌اند.

← ذوالکفل


ذوالکفل: این واژه را برخی لقب یسع و برخی لقب ادریس و بعضی لقب یوشع و بعضی دیگر لقب زکریا معرفی کرده‌اند.

← نوح


نوح: برخی از دانشمندان، نوح را لقب دانسته و گفته‌اند اسم این پیامبر علیه‌السّلام عبدالغفار بوده است.
[۲] خزائلی، محمد، ۱۲۹۲-۱۳۵۳، اعلام القرآن، ص(۳۱۲-۳۱۵).
[۳] خزائلی، محمد، ۱۲۹۲-۱۳۵۳، اعلام القرآن، ص(۱۸۶-۲۰۶).
[۴] خزائلی، محمد، ۱۲۹۲-۱۳۵۳، اعلام القرآن، ص(۱۰۱-۱۰۵).


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۴، ص(۹۰-۹۱).    
۲. خزائلی، محمد، ۱۲۹۲-۱۳۵۳، اعلام القرآن، ص(۳۱۲-۳۱۵).
۳. خزائلی، محمد، ۱۲۹۲-۱۳۵۳، اعلام القرآن، ص(۱۸۶-۲۰۶).
۴. خزائلی، محمد، ۱۲۹۲-۱۳۵۳، اعلام القرآن، ص(۱۰۱-۱۰۵).


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله«کنیه و القاب قرآنی انبیاء».    جعبه ابزار