کوثر (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکوثر یکی از اوصاف قرآن می‌باشد.


تعریف

[ویرایش]

«کوثر» از «کثرت» است به معنای چیزی که فراوانی و کثرت داشته باشد، و کوثر در قرآن به معنای خیر کثیر و فراوان است.

دیدگاه مفسران

[ویرایش]

برخی از مفسران گفته‌اند یکی از معانی و مصادیق کوثر، قرآن است؛ آن جا که در سوره کوثر به پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم می‌فرماید: (انا اعطیناک الکوثر)؛ «ما به تو کوثر بخشیده‌ایم»؛ زیرا فضایل قرآن قابل شمارش نیست و خیرات و برکات آن زیاد است. همچنین به دلیل بسیاری احکام و اخبار و قصص و آثار مندرج در قرآن، به آن «کوثر» گفته‌اند.
[۲] قرشی بنابی، علی اکبر، ۱۳۰۷ -، قاموس قرآن، ج۶، ص۹۳.
[۳] طبرسی، فضل بن حسن، ۴۶۸ - ۵۴۸ق، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، ج۱۰، ص(۵۴۸-۵۴۹).
[۴] فخر رازی، محمد بن عمر، ۵۴۴ - ۶۰۶ق، التفسیرالکبیر، ج۳۲، ص۱۲۶.
[۶] رامیار، محمود، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳، تاریخ قرآن، ص۳۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. کوثر/سوره۱۰۸، آیه۱.    .
۲. قرشی بنابی، علی اکبر، ۱۳۰۷ -، قاموس قرآن، ج۶، ص۹۳.
۳. طبرسی، فضل بن حسن، ۴۶۸ - ۵۴۸ق، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، ج۱۰، ص(۵۴۸-۵۴۹).
۴. فخر رازی، محمد بن عمر، ۵۴۴ - ۶۰۶ق، التفسیرالکبیر، ج۳۲، ص۱۲۶.
۵. طباطبایی، محمد حسین، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۲۰، ص۳۷۰.    
۶. رامیار، محمود، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳، تاریخ قرآن، ص۳۲.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرانی، برگرفته از مقاله«کوثر (قرآن)».    جعبه ابزار