کیفر آواره کردن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبا توجه به آیات قرآن اگر کسی شخصی را آواره کند کیفر دنیوی و اخروی برایش در نظر گرفته شده است.


حکم آواره سازی

[ویرایش]


← آخرتی


عذاب دردناک آخرتی، کیفر آواره سازان یهود و حامیان آنان بوده است.
ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیرهم... فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیوة الدنیا و یوم القیمة یردون الی اشد العذاب...

← دنیایی


۱.تصمیم فرعون بر آواره سازی بنی اسرائیل از سرزمین خود، عامل غرق شدن او و پیروانش شده بود.
فاراد ان یستفزهم من الارض فاغرقنه و من معه جمیعا.
۲.گرفتاری به ذلت و خواری در دنیا، سزای آواره کنندگان یهود و حامیان آنان بود.
ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیرهم... فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیوة الدنیا...
۳.گرفتار شدن به عذاب استیصال و نابودی، کیفر آواره کردن انبیا الهی بوده است.
و ان کادوا لیستفزونک من الارض لیخرجوک منها و اذا لایلبثون خلفک الا قلیلا • سنة من قد ارسلنا قبلک من رسلنا..
لزوم سرکوب پیمان شکنان و اخراج کنندگان رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم از محل زندگی خود در قرآن آمده است.
الاتقـتلون قوما نکثوا‌ایمـنهم وهموا باخراج الرسول...
۴. آوارگی چهل ساله بنی اسرائیل، کیفر تخلف آنان از جهاد در راه خدا بوده است.
یـقوم ادخلوا الارض المقدسة التی کتب الله لکمولاتر تدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خـسرین • قالوا یـموسی ان فیها قوما جبارین وانا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فان یخرجوا منها فانا دخلون • قالوا یـموسی انا لن ندخلهآ ابدا ما داموا فیها فاذهب انت وربک فقـتلا انا هـهنا قـعدون • قال فانها محرمة علیهم اربعین سنة یتیهون فی الارض فلاتاس علی القوم الفـسقین.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۸۵.    
۲. اسراء/سوره۱۷، آیه۱۰۳.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۸۵.    
۴. اسراء/سوره۱۷، آیه۷۶.    
۵. اسراء/سوره۱۷، آیه۷۷.    
۶. توبه/سوره۹، آیه۱۳.    
۷. مائده/سوره۵، آیه۲۱.    
۸. مائده/سوره۵، آیه۲۲.    
۹. مائده/سوره۵، آیه۲۴.    
۱۰. مائده/سوره۵، آیه۲۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن،مرکز فرهنگ و معارف قرآن،برگرفته از مقاله«کیفر آواره کردن»جعبه ابزار