یزید بن حصین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیزید بن حُصَین از اصحاب امام حسین هست.


تحقیق در نام یزید بن حُصَین

[ویرایش]

تنی چند از عالمان رجال و تاریخ، یزید بن حُصَین را تصحیف بُرَیْر بن خُضَیْر دانسته‏ اند.
[۱] ابصار العین، ص۱۲۵-۱۲۶.
[۲] قاموس الرجال ج۲، ص۲۹۳-۲۹۶.
[۳] عبرات المصطفین ج۲، ص۱۵۹.

نام وی به صورت‏ های یزید ، زید
[۶] جامع الرواة ج۲، ص۳۴۲.
[۷] مجمع الرجال ج۶، ص۲۶۹.
[۸] مجمع الرجال ج۲، ص۸۱.
[۱۰] روضة الواعظین ص۲۰۴-۲۰۵.
[۱۳] الفصول المهمه، ص۱۹۱-۱۹۲.
[۱۴] الاقبال ج۳، ص۷۷.
[۱۸] تسمیة من قتل مع الحسین علیه السلام، ش۹۴.
[۱۹] اختیار معرفة الرجال، تحقیق سید مهدی رجایی ج۱، ص۲۹۳.
[۲۰] تنقیح المقال ج۳، ص۳۲۵.
[۲۱] ذخیرة الدارین، ص۱۷۹.
[۲۲] ابصار العین، ص۱۲۶.
[۲۴] نفس المهموم، ص۱۹۶-۱۹۷.
[۲۵] عبرات المصطفین ج۲، ص۱۵۹( پاورقی).
، بُرَیْر
[۲۹] اختیار معرفة الرجال، تصحیح مصطفوی، ص۷۹.
و نام پدرش حُصَین
[۳۳] انساب الاشراف ج۳، ص۱۸۷.
[۳۴] انساب الاشراف ج۳، ص۱۸۹.
[۳۵] انساب الاشراف ج۳، ص۱۹۱.
[۳۶] انساب الاشراف، ج ۳، ص ۱۸۷، ۱۸۹، ۱۹۱.
[۳۸] الاقبال ج۳، ص۳۴۴.
[۴۰] الفتوح ج۵، ص۱۷۱-۱۷۳.
[۴۴] انصار الحسین علیه السلام، ص ۷۶- ۷۷.
، حُضَیْر
[۴۵] ابصار العین، ص۱۲۵-۱۲۶.
[۴۶] قاموس الرجال ج۲، ص۲۹۳-۲۹۶.
[۴۷] عبرات المصطفین ج۲، ص۱۵۹.
، خُضَیْر
[۵۰] الفتوح ج۵، ص۱۷۳.
و عبدالله
[۵۱] انساب الاشراف ج۳، ص۱۸۷.
[۵۲] انساب الاشراف ج۳، ص۱۸۹.
[۵۳] انساب الاشراف ج۳، ص۱۹۱.
آمده است.

مشخصات یزید بن حُصَین

[ویرایش]

شیخ طوسی رحمه الله، بی آن که بر شهادتش در روز عاشورا تصریح کند، او را از اصحاب امام حسین علیه السلام، بر شمرده است.
[۵۵] تسمیة من قتل مع الحسین علیه السلام، ش ۹۴.

برخی نویسندگان در شرح حال او چنین نوشته ‏اند:
یزید بن حُصَیْن هَمْدانی مشرقی، مردی شریف، عابد، زاهد و از شجاعان کوفه بود. در جنگ‏ها یاد و نامی داشت. او از بهترین شیعیان بود. با مسلم بن عقیل بیعت کرد؛ و هنگامی که قیام وی به شکست انجامید، از کوفه خارج گردید و خود را به امام حسین رساند؛ و پیوسته با آن حضرت بود.
وقتی آب را بر اردوگاه امام حسین بستند، با اجازه امام علیه السلام ، نزد عمر سعد رفت و با او در این باره به گفت و گو پرداخت، شاید از این کار دست بردارد. اما سخنانش در نفس بد سگال پسر سعد، اثر نکرد.

جریان شهادت یزید بن حُصَین

[ویرایش]

روز عاشورا، در صف یاران امام حسین علیه السلام، به پیکار با دشمنان پرداخت و پیش از ظهر به شهادت رسید.
[۵۶] تنقیح المقال ج۳، ص۳۲۵.
[۵۷] ذخیرة الدارین، ص۱۷۹.
[۵۸] وسیلة الدارین، ص۲۱۳-۲۱۴.

پاره‏ ای مآخذ، سخنان یزید بن حصین با عمر سعد و لشکریان او را، درباره بستن آب، با تفصیل بیش‏تری نقل کرده‏ اند.
[۵۹] روضة الواعظین، ص۰۴-۲۰۵.
[۶۱] الفصول المهمة، ص۱۹۱-۱۹۲.
[۶۲] نفس المهموم، ص۱۹۶-۱۹۷.


رجز یزید بن حُصَین

[ویرایش]

فاضل دربندی رجز زیر را به او نسبت داده است:
أنا یَزیدُ ما أنا بِالفاشِلِ • اضْرِبُکُمْ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِ‏
ضَرْبَ غُلامٍ ارْجَحِی بَطَلِ • حَتَّی الاقِی یَوْمَ حَشْرِی عَمَلیِ
[۶۳] اکسیر العبادات فی اسرار الشهادات ج۲، ص۲۹۳.
[۶۴] دائرة المعارف الحسینیّة ج۶، ص۱۰۸.

من یزیدم که هنگام جنگ، ترسو نیستم، همچون جوانی شجاع در دفاع از حسین بن علی علیه السلام، شما را با شمشیر می‏زنم، تا این که به روز رستاخیز عمل خویش را دیدار کنم.

نام یزید بن حُصَین در زیارت ناحیه

[ویرایش]

در زیارت منسوب به ناحیه مقدسه، بر این شهید بزرگوار، چنین درود فرستاده شده است:
السَّلامُ عَلی‏ یَزیدِ بْنِ حُصَیْنِ الْهَمْدانِیّ المَشْرِفیِّ القارِیّ، المُجَدِّلِ بِالْمَشْرَفِیِّ
[۶۵] الاقبال ج۳، ص۷۷.

سلام بر یزید بن حصین هَمْدانی مشرقی، همو که قاری قرآن بود و دشمن را به تیغ مَشْرَقِیّ بر خاک می‏ افکند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابصار العین، ص۱۲۵-۱۲۶.
۲. قاموس الرجال ج۲، ص۲۹۳-۲۹۶.
۳. عبرات المصطفین ج۲، ص۱۵۹.
۴. الکامل فی التاریخ ج۵، ص۱۰۵.    
۵. رجال الطوسی، ص۸۱.    
۶. جامع الرواة ج۲، ص۳۴۲.
۷. مجمع الرجال ج۶، ص۲۶۹.
۸. مجمع الرجال ج۲، ص۸۱.
۹. نقد الرجال ج۵، ص۸۹.    
۱۰. روضة الواعظین ص۲۰۴-۲۰۵.
۱۱. کشف الغمه ج۲، ص۲۵۸.    
۱۲. کشف الغمه ج۲، ص۲۵۹.    
۱۳. الفصول المهمه، ص۱۹۱-۱۹۲.
۱۴. الاقبال ج۳، ص۷۷.
۱۵. بحارالانوار ج۴۵، ص۷۰.    
۱۶. بحارالانوار ج۹۸، ص۲۷۲.    
۱۷. عوالم، ص۳۳۸.    
۱۸. تسمیة من قتل مع الحسین علیه السلام، ش۹۴.
۱۹. اختیار معرفة الرجال، تحقیق سید مهدی رجایی ج۱، ص۲۹۳.
۲۰. تنقیح المقال ج۳، ص۳۲۵.
۲۱. ذخیرة الدارین، ص۱۷۹.
۲۲. ابصار العین، ص۱۲۶.
۲۳. معجم رجال الحدیث ج۴، ص۱۹۳.    
۲۴. نفس المهموم، ص۱۹۶-۱۹۷.
۲۵. عبرات المصطفین ج۲، ص۱۵۹( پاورقی).
۲۶. ملهوف، ص۱۵۴.    
۲۷. ملهوف، ص۱۳۹.    
۲۸. الارشاد ج۲، ص۹۵.    
۲۹. اختیار معرفة الرجال، تصحیح مصطفوی، ص۷۹.
۳۰. تاریخ طبری ج۲، ص۴۶۵.    
۳۱. تاریخ طبری ج۵، ص۱۹۲.    
۳۲. الکامل فی التاریخ ج۵، ص۱۰۵.    
۳۳. انساب الاشراف ج۳، ص۱۸۷.
۳۴. انساب الاشراف ج۳، ص۱۸۹.
۳۵. انساب الاشراف ج۳، ص۱۹۱.
۳۶. انساب الاشراف، ج ۳، ص ۱۸۷، ۱۸۹، ۱۹۱.
۳۷. مناقب آل ابی طالب ج۲، ص۳۶۴.    
۳۸. الاقبال ج۳، ص۳۴۴.
۳۹. بحارالانوار ج۹۸، ص۲۷۲.    
۴۰. الفتوح ج۵، ص۱۷۱-۱۷۳.
۴۱. الملهوف، ص۱۳۹.    
۴۲. الملهوف، ص۱۵۴.    
۴۳. الملهوف، ص۱۵۵.    
۴۴. انصار الحسین علیه السلام، ص ۷۶- ۷۷.
۴۵. ابصار العین، ص۱۲۵-۱۲۶.
۴۶. قاموس الرجال ج۲، ص۲۹۳-۲۹۶.
۴۷. عبرات المصطفین ج۲، ص۱۵۹.
۴۸. الارشاد ج۲، ص۹۵.    
۴۹. تاریخ الطبری ج۴، ۳۲۷.    
۵۰. الفتوح ج۵، ص۱۷۳.
۵۱. انساب الاشراف ج۳، ص۱۸۷.
۵۲. انساب الاشراف ج۳، ص۱۸۹.
۵۳. انساب الاشراف ج۳، ص۱۹۱.
۵۴. الارشاد ج۲، ص۹۵.    
۵۵. تسمیة من قتل مع الحسین علیه السلام، ش ۹۴.
۵۶. تنقیح المقال ج۳، ص۳۲۵.
۵۷. ذخیرة الدارین، ص۱۷۹.
۵۸. وسیلة الدارین، ص۲۱۳-۲۱۴.
۵۹. روضة الواعظین، ص۰۴-۲۰۵.
۶۰. کشف الغمة ج۲، ص۲۵۹-۲۶۰.    
۶۱. الفصول المهمة، ص۱۹۱-۱۹۲.
۶۲. نفس المهموم، ص۱۹۶-۱۹۷.
۶۳. اکسیر العبادات فی اسرار الشهادات ج۲، ص۲۹۳.
۶۴. دائرة المعارف الحسینیّة ج۶، ص۱۰۸.
۶۵. الاقبال ج۳، ص۷۷.
۶۶. بحارالانوار ج۴۵، ص۷۰.    
۶۷. بحارالانوار ج۹۸، ص۲۷۲.    
۶۸. عوالم، ص۳۳۸.    


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان، پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ص۳۹۹-۴۰۰.    
جعبه ابزار