آتش

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآتش‏ ماده ای است که می سوزاند و گرما و نور تولید می کند و از آن در باب‏هاى طهارت، صلات، جهاد، صید و ذباحه و حدود سخن رفته است.


آتش از مطهرات است

[ویرایش]

آتش از مطهرات است؛ به این معنا که آتش با تبدیل شیئ نجس به خاکستر یا دود موجب طهارت و پاکی آن مى‏شود.

حمل آتش در پی جنازه

[ویرایش]

حمل آتش در پى جنازه
[۲] العروة الوثقى ج۱، ص۴۱۹.
و غسل دادن میت با آب گرم شده به وسیله آتشکراهت دارد.

نماز در مقابل آتش

[ویرایش]

گزاردن نماز در مقابل آتش به قول مشهور و نیز در مکان‏هایى که به طور معمول آتش افروخته مى‏شود، مانند آشپزخانه و گلخن حمام، کراهت دارد.

تزکیه و آتش

[ویرایش]

گوشتى که تزکیه آن مشخص نیست، در این که با انداختن به درون آتش و انقباض آن، حکم به تزکیه مى‏شود یا نه، اختلاف است.

آتش زدن در حدود

[ویرایش]

آتش زدن یکى از حدودى است که بر لواط کار اقامه مى‏شود، و نیز واجب است حیوان موطوء در صورتى که خوردن گوشت آن متعارف باشد- مانند گاو- پس از ذبح، سوزانده شود.

ریختن آتش بر دشمن

[ویرایش]

ریختن آتش روى دشمن کافر هنگام جهاد با او مکروه است، مگر آن که چیرگی بر او، متوقف بر آن باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۶، ص۲۶۶.    
۲. العروة الوثقى ج۱، ص۴۱۹.
۳. جواهر الکلام ج۱، ص۳۳۳.    
۴. ریاض المسائل ج۳، ص۲۷۷-۲۷۹.    
۵. مجمع الفائدة ج۲، ۱۳۵.    
۶. مجمع الفائدة ج۲، ۱۳۸.    
۷. جواهر الکلام ج۳۶، ص۴۰۲.    
۸. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۸۱.    
۹. جواهر الکلام ج۴۱، ص۶۳۷.    
۱۰. جواهر الکلام ج۲۱، ص۶۵.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۱۱۷-۱۱۸.    جعبه ابزار