آرزوهای منافقان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله به برخی از آرزوهای منافقان از زبان قرآن کریم اشاره می شود.


فریب در دنیا

[ویرایش]

آرزوهای منافقان، عامل فریب خوردن آنان در دنیا بود.
یوم یقول المنفقون و المنفقات... ؛ ینادونهم الم نکن معکم قالوا بلی و لکنکم فتنتم انفسکم و تربصتم و ارتبتم و غرتکم الامانی...

محرومیت از رحمت الهی

[ویرایش]

محروم شدن منافقان از رحمت الهی در قیامت، به دلیل مغرور شدن به آرزوهایشان در دنیا بود.
یوم یقول المنفقون و المنفقات للذین امنوا انظرونا نقتبس من نورکم... فضرب بسور له باب باطنه فیه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ؛ ینادونهم الم نکن معکم قالوا بلی و لکنکم فتنتم انفسکم و تربصتم و ارتبتم و غرتکم الامانی...

عامل جدایی از مؤمنان

[ویرایش]

فریفته شدن به آرزوها، عامل جدایی صفوف منافقان از مؤمنان در قیامت بود.
یوم یقول المنفقون و المنفقات للذین امنوا انظرونا نقتبس من نورکم... فضرب بسور بینهم له باب باطنه فیه الرحمة... ؛ ینادونهم الم نکن معکم قالوا بلی و لکنکم فتنتم انفسکم و تربصتم و ارتبتم و غرتکم الامانی...

آرزوی بازگشت مسلمانان از اسلام

[ویرایش]

منافقان، در آرزوی بازگشت مسلمانان از اسلام بودند.
فما لکم فی المنفقین فئتین و الله ارکسهم بما کسبوا اتریدون ان تهدوا من اضل الله و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا • ودوا لوتکفرون کما کفروا فتکونون سواء...

آرزوی نبودن در جنگ

[ویرایش]

آرزوی منافقان برای حضور نداشتن بین مسلمانان، در صورت بازگشت احزاب به جنگ در واقعه خندق بود.
یحسبون الاحزاب لم یذهبوا و ان یات الاحزاب یودوا لو انهم بادون فی الاعراب یسئلون عن انبائکم...

عامل غفلت منافقان

[ویرایش]

آرزوهای منافقان، عامل غفلت آنان از قیامت بود.
یوم یقول المنـفقون والمنـفقـت... ؛ ... و غرتکم الامانی حتی جاء امر الله...

آرزوی بودن با مسلمانان

[ویرایش]

منافقان، آرزومند همراهی با مجاهدان پس از مشاهده پیروزی آنان بودند.
و ان منکم لمن لیبطئن... ؛ و لئن اصبکم فضل من الله لیقولن... یلیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما.

فریب خوردگان آرزوهای بیجا

[ویرایش]

منافقان، فریب خوردگان آرزوهای بیجا بودند.
یوم یقول المنـفقون والمنـفقـت... ؛ ... و غرتکم الامانی حتی جاء امر الله...آن روز مردان و زنان منافق به كسانى كه ایمان آورده‌اند مى‌گويند...؛... و آرزوها شما را غره كرد تا فرمان خدا آمد و (شیطان) مغروركننده شما را در باره خدا بفريفت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حدید/سوره۵۷، آیه۱۳.    
۲. حدید/سوره۵۷، آیه۱۴.    
۳. حدید/سوره۵۷، آیه۱۳.    
۴. حدید/سوره۵۷، آیه۱۴.    
۵. حدید/سوره۵۷، آیه۱۳.    
۶. حدید/سوره۵۷، آیه۱۴.    
۷. نساء/سوره۴، آیه۸۸.    
۸. نساء/سوره۴، آیه۸۹.    
۹. احزاب/سوره۳۳، آیه۲۰.    
۱۰. حدید/سوره۵۷، آیه۱۳.    
۱۱. حدید/سوره۵۷، آیه۱۴.    
۱۲. نساء/سوره۴، آیه۷۲.    
۱۳. نساء/سوره۴، آیه۷۳.    
۱۴. حدید/سوره۵۷، آیه۱۳.    
۱۵. حدید/سوره۵۷، آیه۱۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آرزو»جعبه ابزار