آوارگی زن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآواره کدن زن بیوه از خانه اش امری ناپسند است که در قرآن یادآوری شده است.


مذمت آواره کردن زن

[ویرایش]


← زن بیوه


استحباب وصیت مرد به عدم اخراج همسرش از خانه خود به مدت یک سال مورد تأکید است.
الذین یتوفون منکم و یذرون ازوجا وصیة لازوجهم متعا الی الحول غیر اخراج.... ( «وصیة لازواجهم» منصوب به فعل مقدر مثل «لیوصوا» است که در این صورت، خداوند دستور داده مردان درباره منافع همسران از جمله سکونت به مدت یک سال، وصیت کنند. بعضی گفته‌اند آیه نسخ شده است ولی در صورت قائل شدن به استحباب حکم باقی خواهد بود و دلیلی بر نسخ آن نخواهد بود.)
[۱] زبدة البیان، ص۴۷۱.


زن مطلقه

[ویرایش]

ناپسندی آواره کردن زن مطلقه از خانه و کاشانه خود در قرآن به آن اشاره شده است.
... اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العدة و اتقوا الله ربکم لاتخرجوهن من بیوتهن...


پانویس

[ویرایش]
 
۱. زبدة البیان، ص۴۷۱.
۲. بقره/سوره۲، آیه۲۴۰.    
۳. طلاق/سوره۶۵، آیه۱.    


منبع

[ویرایش]


فرهنگ قرآن،مرکز فرهنگ و معارف قرآن،برگرفته از مقاله«آوارگی زن »جعبه ابزار