آوارگی یهود

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از مواردی که خداوند در قرآن به آن اشاره کرده است آوارگی یهودیان است.


مصادیق آواره ساختن یهود

[ویرایش]

آواره شدن یهودیان بنی نضیر از دیار خود، سرنوشت حتمی آنان بوده است.
هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتب من دیرهم لاول الحشر... • و لولا ان کتب الله علیهم الجلاء لعذبهم فی الدنیا.... (مقصود از «اهل کتاب» طبق شان نزول، یهود بنی نضیر است)
دستور الهی به آواره ساختن یهودیان بنی قینقاع از اطراف مدینه هم در قرآن آمده است.
فاما تثقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون. (در شان نزول، افراد مذکور در آیه، یهودیان بنی قینقاع معرفی شده‌اند.)
[۵] مجمع البیان، ذیل آیه۵۷ انفال.پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجمع البیان، ذیل آیه۲ حشر     .
۲. مجمع البیان، ذیل آیه۳ حشر     .
۳. حشر/سوره۵۹، آیه۲.    
۴. حشر/سوره۵۹، آیه۳.    
۵. مجمع البیان، ذیل آیه۵۷ انفال.
۶. انفال/سوره۸، آیه۵۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن،مرکز فرهنگ و معارف قرآن،برگرفته از مقاله«آوارگی یهود»جعبه ابزار