اجماع امامیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاجماع امامیه، اجماعِ کاشف از رأی امام معصوم می‌باشد.


تعریف

[ویرایش]

اجماع امامیه، به اجماعی گفته می‌شود که نزد امامیه معتبر می‌باشد. اصولیون امامیه معتقدند اجماع به شرطی اعتبار و حجیت دارد که کاشف از رأی معصوم (علیه‌السلام) باشد، وگرنه مطلق اتفاق، اعتبار شرعی ندارد.

اعتبار

[ویرایش]

در حقیقت ، اصولیون شیعه برای خود اجماع، ارزشی قائل نیستند و آن را، به خلاف کتاب و سنت ، دارای حجیت ذاتی نمی‌دانند، بلکه اگر اجماع نشان دهنده رأی معصوم (علیه‌السلام) باشد، آن را ارج نهاده و مورد توجه قرار می‌دهند.

تخطئه اجماع امامیه

[ویرایش]

از این رو، بنابر مذهب امامیه ، تخطئه اجماع و مجمعین جایز است.
در کتاب « قوانین الاصول » آمده است:«یجوز الخطاء علی کل واحد من المجمعین، فهکذا المجموع؛ جایز است که هر یک از اجماع کنندگان خطا کنند و از همین رو ممکن است همه آن‌ها به خطا روند».
[۲] انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۱، ص۸۲.
[۴] مغنیه، محمد جواد، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ص۲۲۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۱، ص۳۶۷.    
۲. انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۱، ص۸۲.
۳. بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل، الفوائد الحائریة، ص۳۹۵.    
۴. مغنیه، محمد جواد، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ص۲۲۶.
۵. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص۹۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «اجماع امامیه».جعبه ابزار