اجماع مدرکی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاجماع مدرکی اجماع با مستند معلوم را گویند که از آن در اصول فقه مبحث حجج و امارات بحث شده است.


حجیت اجماع مدرکی

[ویرایش]

اجماع مدرکی که مقابل اجماع تعبّدی است، حجّت نيست؛ زيرا حجيّت اجماع از جهت کشف قول معصوم عليه السّلام است و از آن جا که مستند اجماع مدرکی يعنی دلیل لفظی و يا غير لفظی، معلوم و در دسترس فقیه می‌باشد می‌تواند بدان مراجعه کند؛ تا اگر آن دليل نزد وی معتبر باشد، طبق آن فتوا دهد و گرنه آن را ردّ کند.
[۱] الموجز فی اصول الفقه،ج۲، ص۵۶
[۲] منتهی الدراية،ج۴، ص۳۸۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الموجز فی اصول الفقه،ج۲، ص۵۶
۲. منتهی الدراية،ج۴، ص۳۸۶.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام» جلد۱ صفحه ۲۷۹    رده‌های این صفحه : اجماع
جعبه ابزار