احسان متقین (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی دیگر از صفات متقین در قرآن احسان ذکر شده است.


احسان

[ویرایش]

تقواپیشگان ، مصداق بارز نیکوکاران و ابرار می باشند.
لیس البر... ولـکن البر... وءاتی المال علی حبه ذوی القربی والیتـمی‌والمسـکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب... واولـئک هم المتقون. نیکی، (تنها) این نیست که (به هنگام نماز ،) رویِ خود را به سوی مشرق و (یا) مغرب کنید؛ (و تمام گفتگوی شما، در باره قبله و تغییر آن باشد؛ و همه وقت خود را مصروف آن سازید؛) بلکه نیکی (و نیکوکار) کسی است که به خدا، و روز رستاخیز ، و فرشتگان ، و کتاب (آسمانی)، و پیامبران، ایمان آورده؛ و مال (خود) را، با همه علاقه‌ای که به آن دارد، به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان، انفاق می‌کند؛ نماز را برپا می‌دارد و زکات را می‌پردازد؛ و (همچنین) کسانی که به عهد خود -به هنگامی که عهد بستند- وفا می‌کنند؛ و در برابر محرومیتها و بیماریها و در میدان جنگ ، استقامت به خرج می‌دهند؛ اینها کسانی هستند که راست می‌گویند؛ و (گفتارشان با اعتقادشان هماهنگ است؛) و اینها هستند پرهیزکاران!
یسـلونک عن الاهلة قل هی موقیت للناس والحج ولیس البر بان تاتوا البیوت من ظهورها ولـکن البر من اتقی واتوا البیوت من ابوبها واتقوا الله لعلکم تفلحون. در باره «هلالهای ماه» از تو سؤال می‌کنند؛ بگو: «آنها، بیان اوقات (و تقویم طبیعی) برای (نظامِ زندگیِ) مردم و (تعیینِ وقتِ) حج است». و (آن چنان که در جاهلیّت مرسوم بود که به هنگام حج ، که جامه احرام می‌پوشیدند، از درِ خانه وارد نمی‌شدند، و از نقبِ پشتِ خانه وارد می‌شدند، نکنید!) کارِ نیک، آن نیست که از پشتِ خانه‌ها وارد شوید؛ بلکه نیکی این است که پرهیزگار باشید! و از درِ خانه‌ها وارد شوید و تقوا پیشه کنید، تا رستگار گردید! ..((درباره هلالهاى ماه از تو سؤ ال مى کنند)) (یسئلونک عن الاهلة ).
((اهله )) جمع ((هلال )) به معنى ماه در شب اول و دوم است و بعضى گفته اند در سه شب نخستین ((هلال )) نام دارد و بعدا به آن (( قمر )) مى گویند و بعضى بیش از آن را هلال نامیده اند.
.. اعدت للمتقین• الذین ینفقون... والله یحب المحسنین.و شتاب کنید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان؛ و بهشتی که وسعت آن، آسمانها و زمین است؛ و برای پرهیزگاران آماده شده است. •همانها که در توانگری و تنگدستی، انفاق می‌کنند؛ و خشم خود را فرو می‌برند؛ و از خطای مردم درمی‌گذرند؛ و خدا نیکوکاران را دوست دارد.
لـکن الذین اتقوا ربهم لهم جنـت تجری من تحتها الانهـر خــلدین فیها نزلا من عند الله وما عند الله خیر للابرار.ولی کسانی (که ایمان دارند، و) از پروردگارشان می‌پرهیزند، برای آنها باغهایی از بهشت است، که از زیر درختانش نهرها جاری است؛ همیشه در آن خواهند بود. این، نخستین پذیرایی است که از سوی خداوند به آنها می‌رسد؛ و آنچه در نزد خداست، برای نیکان بهتر است!

← آیات دیگر


.. انه من یتق ویصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین.گفتند: «آیا تو همان یوسفی؟!» گفت: «(آری،) من یوسفم، و این برادر من است! خداوند بر ما منّت گذارد؛ هر کس تقوا پیشه کند، و شکیبایی و استقامت نماید، (سرانجام پیروز می‌شود؛) چرا که خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی‌کند!»
وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا... ولنعم دار المتقین• ... کذلک یجزی الله المتقین.(ولی هنگامی که) به پرهیزگاران گفته می‌شد: «پروردگار شما چه چیز نازل کرده است؟» می‌گفتند: «خیر (و سعادت)» (آری،) برای کسانی که نیکی کردند، در این دنیا نیکی است؛ و سرای آخرت از آن هم بهتر است؛ و چه خوب است سرای پرهیزگاران! •باغهایی از بهشت جاویدان است که همگی وارد آن می‌شوند؛ نهرها از زیر درختانش می‌گذرد؛ هر چه بخواهند در آنجا هست؛ خداوند پرهیزگاران را چنین پاداش می‌دهد!
والذی جاء بالصدق وصدق به اولـئک هم المتقون• ... ذلک جزاء المحسنین.امّا کسی که سخن راست بیاورد و کسی که آن را تصدیق کند، آنان پرهیزگارانند! •آنچه بخواهند نزد پروردگارشان برای آنان موجود است؛ و این است جزای نیکوکاران!
ان المتقین... • ... انهم کانوا قبل ذلک محسنین.به یقین، پرهیزگاران در باغهای بهشت و در میان چشمه‌ها قرار دارند، •و آنچه پروردگارشان به آنها بخشیده دریافت می‌دارند، زیرا پیش از آن (در سرای دنیا) از نیکوکاران بودند! .مى فرماید: ((پرهیزگاران در باغهاى بهشت و در میان چشمه ها قرار دارند)) (ان المتقین فى جنات و عیون ).
درست است که باغ طبیعتا داراى نهرهاى آب است ، اما لطفش در این است که چشمه ها از درون خود باغ بجوشد، و درختان را دائما مشروب کند، این امتیازى است که باغهاى بهشت دارد، نه یک نوع چشمه که انواع مختلفى از چشمه ها در آن موجود است .
سپس به نعمتهاى دیگر بهشتى اشاره کرده و به صورت سربسته مى گوید: ((آنچه را که پروردگارشان به آنها مرحمت کرده دریافت مى دارند)) (آخذین ما آتاهم ربهم ).
ان المتقین فی ظـلـل وعیون• انا کذلک نجزی المحسنین.(در آن روز) پرهیزگاران در سایه‌های (درختان بهشتی) و در میان چشمه‌ها قرار دارند، •ما این گونه نیکوکاران را پاداش می‌دهیم!

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۱۷۷.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۱۸۹.    
۳. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۲، ص۱۰.    
۴. آل عمران/سوره۳، آیه۱۳۳.    
۵. آل عمران/سوره۳، آیه۱۳۴.    
۶. آل عمران/سوره۳، آیه۱۹۸.    
۷. یوسف/سوره۱۲، آیه۹۰.    
۸. نحل/سوره۱۶، آیه۳۰.    
۹. نحل/سوره۱۶، آیه۳۱.    
۱۰. زمر/سوره۳۹، آیه۳۳.    
۱۱. زمر/سوره۳۹، آیه۳۴.    
۱۲. ذاریات/سوره۵۱، آیه۱۵.    
۱۳. ذاریات/سوره۵۱، آیه۱۶.    
۱۴. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۲۲، ص۳۲۰.    
۱۵. مرسلات/سوره۷۷، آیه۴۱.    
۱۶. مرسلات/سوره۷۷، آیه۴۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن،مرکز فرهنگ و معارف قرآن،برگرفته از مقاله «احسان متقین»    جعبه ابزار