ادای دین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افادای دين پرداخت بدهی را گویند و از آن در باب قرض و دین سخن رفته است.


تعریف ادای دین

[ویرایش]

عزم بر ادای دين، بر مديون واجب است. ادای دين در صورتی که موعد آن رسيده باشد و قرض دهنده مطالبه کند و توان پرداخت آن از سوی مديون باشد، از واجبات فوری است و در صورت تزاحم با ديگر واجبات، بر آن‌ها مقدّم است، مگر آن که از ادای دین مهم‌تر باشند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. منهاج الصالحین (خویی)،ج۲، ص۱۷۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۳۴۶.    
جعبه ابزار