بهق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبهق به نقطه‌ها و خال‌های سفید پدید آمده در بدن گفته می‌شود که شبیه پیسی است. در باب نکاح به مناسبت بحث پیسی به عدم ترتب احکام آن بر بهق اشاره شده است.


تفاوت بهق با پیسی

[ویرایش]

در تفاوت بهق با پیسی گفته شده که خال‌های پیسی در درون گوشت ریشه دارد، برخلاف بهق که نمود آن تنها روی پوست است و عمق ندارد.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شرائع الإسلام،ج۲، ص۵۴۱.    
۲. مسالک الافهام،ج۸، ص۱۱۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص ۱۵۴‌.    جعبه ابزار