بکارت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبکارت (دوشیزگى) به معنی پرده‌ی دخترى داشتن است و از آن در باب‌هاى ،
نکاح==معنای نکاح== (مصدر نکح ینکح بر وزن ضرب یضرب می‌باشد لسان العرب، ماده «نکح»
، شهادات،
حدودحدود، از مباحث مهم کیفری در فقه و حقوق به معنای کیفرهایی با میزان مشخص برای جرائمی خاص است
و
دیاتدیات اموال ثابت بر ذمه انسان به سبب جنایت بر انسان آزاد می‌باشد
سخن رفته است.


احکام مرتبط با عنوان بکارت
← باب طهارت


براى تشخیص
خونخون‏ از نجاسات است که در قلب و رگها جریان دارد
بکارت از
خونخون‏ از نجاسات است که در قلب و رگها جریان دارد
حیضحیض، به خونى معروف،از رحم زن بیرون می آید،گفته می شود
در موارد اشتباه، پس از قرار دادن پنبه داخل
فرجفرج آلت تناسلی مادینه را می‌گویند
اگر
خونخون‏ از نجاسات است که در قلب و رگها جریان دارد
به صورت دایره در پنبه شکل بگیرد،
خونخون‏ از نجاسات است که در قلب و رگها جریان دارد
بکارت و اگر در آن فرو رود خون
حیضحیض، به خونى معروف،از رحم زن بیرون می آید،گفته می شود
است.

← باب شهادات


بانوان به تنهایى، بدون ضمیمۀ مرد در امورى- همچون ولادت، بکارت و (
بیوهبیوه(ثیب) در مقابل دوشیزه به زنیکه ازدواج کرده و پس از دخول (آمیزش) از همسرش جدا شده و یا شوهرش مرده است، گفته می‌شود
)- که اطّلاع بر آنها توسط مردان غالبا دشوار است، پذیرفته مى‌شود.

← باب نکاح


در اینکه شرط عدم ازالۀ بکارت در عقد دائم از سوى زن صحیح است یا فاسد و در صورت فساد موجب بطلان مى‌شود یا نه، اختلاف است.

← باب حدود و دیات


اگر اجنبى (غیر شوهر) بکارت زنى را زایل کند،
ضامنآن که ضمانت کسی را در اموال کند ضامن (ضمین)جابری عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ص۱۲۴
است و
تعزیردر اسلام به‏ منظور جلوگیری از جرایمی غیر از زنا و لواحق آن، سرقت، شرابخواری و
مى‌شود (
افتضاضافتضاض همان ازاله بکارت است که از آن در باب نکاح و دیات سخن گفته شده است
).
[۸] مبانى تکملة المنهاج ج۲ ص۲۱۳ تا۲۱۶


پانویس


 
۱. جواهر الکلام ج۳ ص۱۴۰    
۲. العروة الوثقی، ط جدید، ج۱ ص۵۶۳.    
۳. جواهر الکلام ج۴۱ ص۱۷۰ و۱۷۱    
۴. الحدائق الناضرة ج۲۳ ص۴۳۵    
۵. تکملة العروة ج۲ ص۱۰۱‌    
۶. جواهر الکلام ج۳۱ ص۹۸ تا۱۰۰    
۷. جواهر الکلام ج۴۱ ص۳۷۰ و۳۷۱    
۸. مبانى تکملة المنهاج ج۲ ص۲۱۳ تا۲۱۶


منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام» جلد۲ صفحه.۱۲۴    
رده‌های این صفحه : حدود | دیات | شهادات | طهارت | نکاح
جعبه ابزار