تنحنح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسرفه کردن را تَنَحنُح گویند و از آن به مناسبت در باب طهارت و صلات سخن رفته است.


حکم تَنَحنُح قبل از استبراء

[ویرایش]

برخی سه بار تنحنح را قبل از استبراء برای مرد مستحب دانسته‏اند؛ لیکن مستندی برای آن یافت نشده است. استبراء تنها برای مرد مستحب است؛ لیکن برخی گفته‏اند: زن نیز بهتر است پس از ادرار و پیش از شستن موضع، اندکی مکث نموده و تنحنح کند.

حکم تَنَحنُح در نماز

[ویرایش]

تَنَحنُح در نماز مکروه هست،
[۳] البیان، ص۱۸۵.
لیکن موجب بطلان نماز نمی‏شود هرچند با تنحنح کردن چیزی شبیه حرف پدید آید؛ چرا که از جنس کلام به‏شمار نمی‏رود. بعضی گفته‏اند: اگر با تنحنح، دو حرف یا بیشتر، تولید و از جنس کلام محسوب گردد، موجب بطلان نماز می‏شود؛ لیکن این کلام، صرف فرض است نه تفصیل در مسئله.
[۴] مستمسک العروة، ج۶، ص۵۴۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مستمسک العروة، ج۲، ص۲۲۹.    
۲. مستمسک العروة، ج۲، ص۲۳۷.    
۳. البیان، ص۱۸۵.
۴. مستمسک العروة، ج۶، ص۵۴۶.
۵. نهایة الإحکام، ج۱، ص۵۱۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۴۲.    جعبه ابزار