جهنم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجهنم جایگاه کافران و منافقان در عالم آخرت است و از آن به مناسبت در باب هایی نظیر طهارت و صلاة، سخن گفته‌اند.


عبادت به انگیزه ترس از جهنم

[ویرایش]

آیا عبادت کردن به انگیزه‌ی ترس از جهنم و دفع عقاب آخرتی، بدون قصد امتثال امر خداوند، موجب بطلان عمل می‌شود؟ مسئله اختلافی است.

تلقین به میت

[ویرایش]

از اموری که مستحب است به میت، تلقین گردد، اقرار به جهنم است.

پناه بردن به خدا از جهنم

[ویرایش]

پناه بردن به خداوند از جهنم در تعقیب نماز
،هنگام تلاوت آیه‌ای که در آن، ذکر جهنم و عذاب شده و نیز هنگام دخول در حمام
و غیر آن، مستحب مؤکد است.

گریه در نماز از ترس جهنم

[ویرایش]

گریه کردن در نماز به جهت ترس از جهنم، نماز را باطل نمی‌کند؛ بلکه افضل اعمال است.

ارتباط جهنم با گناه کبیره

[ویرایش]

به نظر مشهور فقها، گناه کبیره گناهی است که خداوند در قرآن کریم مرتکب آن را به آتش جهنم، تهدید کرده است.پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهرالکلام،ج۲، ص۸۷.    
۲. تحریرالوسیلة،ج۱، ص۹۲.    
۳. الدروس الشرعیه،ج۱، ص۱۸۵-۱۸۴.    
۴. جواهر الکلام،ج۹، ص۳۹۲.    
۵. جواهر الکلام،ج۹، ص۴۱۹.    
۶. الدروس الشرعیة،ج۱، ص۱۲۹-۱۲۸.    
۷. جواهر الکلام ج۱۱،ص۶۹تا۷۰.    
۸. جواهر الکلام،ج۱۳،ص۳۰۹    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه اهل بیت علیهم السلام،ج‌۳، ص۱۵۷.    

جعبه ابزار